Zakelijk krediet

Een zakelijk krediet of bedrijfskrediet geeft jou als ondernemer toegang tot een kapitaalbuffer. Lees op deze pagina alles over zakelijk krediet.

Start de aanvraag
Zakelijk krediet

Wat is een zakelijk krediet?

Een zakelijk krediet of bedrijfskrediet is in feite toegang tot een vooraf bepaald geldbedrag voor je onderneming. Het werkt als een kapitaalbuffer die je als ondernemer kunt inzetten voor verschillende doeleinden. Er zijn verschillende vormen van zakelijk krediet, maar deze werken doorgaans op dezelfde wijze.

Op basis van de financiële situatie en het risicoprofiel van je onderneming kun je een kredietruimte toegewezen krijgen vanuit een financier. De kredietruimte heeft een vooraf bepaalde limiet. Tot aan deze limiet kun je vaak flexibel geld opnemen. Afhankelijk van de kredietvorm kun je één of meerdere opnames doen, waarbij je de rente enkel betaalt over het opgenomen bedrag. Bij sommige kredietvormen los je iedere afzonderlijke opname af als een reguliere lening. Bij andere vormen, zoals een rekening-courantkrediet, mag je rood staan op een zakelijke bankrekening en betaal je rente over de opgelopen roodstand.

In alle gevallen bepaal je als ondernemer zelf hoeveel je opneemt uit een krediet. Bepaalde kredietverstrekkers bieden daarnaast de mogelijkheid om de kredietruimte tussentijds uit te breiden. Zo kun je een reeds terugbetaald leningdeel weer opnemen.

Net als bij reguliere zakelijke leningen is het mogelijk een zakelijk krediet met of zonder onderpand af te sluiten. Het afsluiten van een lening met onderpand biedt doorgaans iets flexibelere voorwaarden vanwege een lager risico voor de geldverstrekker. Een krediet of lening zonder onderpand is vaak iets sneller af te sluiten maar kan ook minder flexibele voorwaarden opleveren.

Een zakelijk krediet biedt ondernemers toegang tot een flexibele kapitaalbuffer die voor verschillende doeleinden ingezet kan worden. Bijvoorbeeld voor het managen van werkkapitaal, maar ook voor kleine investeringen of een overbrugging.

Waarvoor kun je een zakelijk krediet inzetten?

Je kunt een zakelijk krediet inzetten voor meerdere doeleinden. De meeste kredietverstrekkers stellen geen eisen aan het bestedingsdoel van een zakelijk krediet. Afhankelijk van de reden van aanvragen gebruiken ondernemers krediet om hun werkkapitaal te verruimen, investeringen te doen of een periode van liquiditeitskrapte te overbruggen.

Er worden wel specifieke vormen van zakelijk krediet aangeboden door geldverstrekkers. Zo is het overbruggingskrediet een bekende manier om de periode tussen de aankoop van zakelijk vastgoed en het regelen van de vastgoedfinanciering te overbruggen.

Er zijn verschillende kredietverstrekkers actief op de markt die vormen van zakelijk krediet aanbieden. Zo specialiseert de ene partij zich in kortlopend krediet voor kleine bestedingsdoeleinden, en kun je bij andere partijen juist lange termijn financieringen afsluiten, bijvoorbeeld voor de aankoop van zakelijk vastgoed.

wat is zakelijk krediet

Hoe kom ik in aanmerking voor zakelijk krediet?

Bij het aanvragen van een zakelijk krediet moet je er rekening mee houden dat een kredietverstrekker je onderneming beoordeelt op financiële prestaties en bedrijfsrisico. Over het algemeen geldt: hoe beter je onderneming ervoor staat, hoe groter de kans dat je in aanmerking komt voor financiering.

In de kredietbeoordeling neemt een kredietverstrekker verschillende factoren in overweging. Het hoeft dus niet per se zo te zijn dat één nadelige factor, zoals een negatief werkkapitaal, betekent dat je kansen op financiering verkeken zijn. Een financier zal altijd een breder beeld proberen te schetsen van de financiële gezondheid van een onderneming.

Over het algemeen baseert een kredietverstrekker de beoordeling ten minste op de volgende factoren:

  • Bestaanshistorie; hoe lang is de onderneming al actief? Wat voor activiteiten heeft ze de afgelopen jaren uitgevoerd?

  • Jaar- of maandomzet; voldoet de onderneming aan de omzetcriteria die de kredietverstrekker hanteert?

  • Banktransacties; waar zit het kapitaal in de onderneming en hoe verlopen in- en uitgaande geldstromen?

  • Bedrijfsstructuur; wat voor rechtsvorm heeft de onderneming en zijn er bijvoorbeeld nog meer bedrijfsonderdelen of dochterondernemingen? Hoe ziet de interne bedrijfsstructuur eruit?

  • Risicoprofiel; in welke sector opereert de onderneming, zijn de bedrijfsactiviteiten stabiel, hoe zit het met de afnemersconcentratie? Wat betekent dit voor het risicoprofiel?

  • Financiële gezondheid; heeft de onderneming overige uitstaande schulden? Zo ja, worden deze netjes afgelost? Kan de onderneming aan haar betalingsverplichtingen voldoen?

Het kan altijd voorkomen dat je onderneming (nog) niet in aanmerking komt voor een financiering, bijvoorbeeld omdat je bedrijf nog niet aan de omzetcriteria voldoet of nog te jong is. Lees hier wat je kunt doen wanneer je (nog) niet in aanmerking komt.

Bekijk de mogelijkheden

Zakelijk krediet voor starters

Voor startende ondernemers gelden vaak andere voorwaarden bij het aanvragen van zakelijk krediet. De meeste starters genereren nog weinig (of geen) omzet en kunnen geen financieel track record aantonen. Als starter kun je daarom het beste kijken naar starterskrediet.

Bij het aanvragen van starterskrediet verzoekt een financier meestal in ieder geval om een ondernemingsplan en financieel plan. Afhankelijk van de kredietverstrekker heb je ook omzetprognoses en bijvoorbeeld je laatste IB-aangifte nodig. Op basis van deze documenten bepaalt de kredietverstrekker of een startende onderneming voldoende potentie heeft om het krediet te kunnen aflossen.

Hoe kan ik een zakelijk krediet aanvragen?

De meeste kredietverstrekkers werken tegenwoordig met online aanvraagprocessen. Je hoeft dus geen fysieke afspraak meer in te plannen en ook de benodigde documentatie kun je tegenwoordig gewoon online uploaden. Afhankelijk van de kredietverstrekker neemt het beoordelingsproces enkele dagen tot weken in beslag. Bij goedkeuring ontvang je een financieringsvoorstel. Check altijd de voorwaarden op de website van de financier.

Wil je graag hulp bij de oriëntatie en/of bij het aanvraagproces? Vergelijk hieronder kosteloos en vrijblijvend je mogelijkheden. Wij verstrekken je een aanbod op maat, aansluitend op de specifieke situatie en behoefte van je onderneming. Besluit je de aanvraag bij ons voort te zetten, dan word je gratis begeleid door een vaste Business Finance Specialist.

Bekijk de mogelijkheden

Zakelijk krediet

Bekijk vrijblijvend je mogelijkheden

Nu starten