Pin financiering

Pin financieringen vallen binnen een model waarbij financiering wordt verstrekt op basis van toekomstige omzet. Bij een pin financiering wordt de verstrekte financiering specifiek afgelost met behulp van inkomsten uit pintransacties of online betalingen.

Start de aanvraag

Wat is Pin financiering?

Pin financieringen vallen binnen een model waarbij financiering wordt verstrekt op basis van toekomstige omzet. Het is daarmee onderdeel van de zogenoemde revenue-based financieringsoplossingen. Revenue-based financing wint al langer aan populariteit in met name de VS, en is sinds een aantal jaren ook in opkomst binnen Europa. Binnen dit financieringsmodel verstrekt een financier kapitaal aan bedrijven, die het verschuldigde bedrag middels hun (toekomstige) omzet terugbetalen.

De veelzeggende benaming van pin financiering geeft al aan wat hier een specifiek kenmerk van is; de verstrekte financiering is gebaseerd op de pin omzet. De kredietverstrekker bekijkt en beoordeelt je omzet en de (verwachte) transacties, waarna de voorwaarden voor een financiering worden bepaald. Bij een goedgekeurde financiering int de kredietverstrekker een deel - vaak een vast percentage - van de inkomende transacties per dag, per week of per maand terug.

Hoe werkt pin financiering?

Een pin financiering is eenvoudig gezegd een voorschot op toekomstige omzet. Je betaalt dit voorschot op flexibele wijze terug. Omdat de kredietverstrekker vaak een vast percentage per dag, week, of maand int, fluctueren de aflossingen al naar gelang de hoogte van je omzet. Heb je een tijdje veel omzet gedraaid, dan los je ook meer af. Lopen de inkomsten terug, dan los je ook minder af.

In principe helpen jouw klanten je dus bij het aflossen van een pin financiering. Elke transactie draagt bij aan het aflossen van de verkregen financiering. Op basis van je omzet kun je soms tot het gelijkwaardige van een gemiddelde maandomzet gefinancierd krijgen. Het aflossen van de lening dient gemiddeld binnen een looptijd van 6 tot 12 maanden plaats te vinden.

De betalingen die je doet aan de kredietverstrekker worden gekoppeld aan je pin terminal of online betalingssysteem. Zo worden ze automatisch teruggeboekt naar de kredietverstrekker. Indien gewenst kun je het gehele bedrag vaak vervroegd aflossen, in sommige gevallen zelfs boetevrij. Dit maakt een pin financiering heel geschikt om in te zetten als tijdelijke overbrugging, bijvoorbeeld in het laagseizoen.

Voor wie is een pin financiering geschikt?

Een pin financiering is een snelle en flexibele manier om een onderneming op korte termijn van werkkapitaal te voorzien. Voor de meeste oplossingen zijn geen vaste activa, zoals een onderpand, benodigd om de financiering af te sluiten. Dit is bij traditionele financieringen, zoals een bancaire lening, wel vaak het geval. Daardoor kan het afsluiten van een pin financiering voordelig zijn voor ondernemers die al (een deel van) hun vaste activa ingezet hebben als zekerheden bij eerdere financieringen.

Pin financiering is een goede oplossing voor ondernemingen met een stabiel volume aan pintransacties (waarvoor wel een pin terminal benodigd is) of online betalingen. Het is dus bijvoorbeeld heel geschikt voor retailers, groothandels, horecabedrijven, e-commerce en webshops.

Voorbeeld van het gebruik van een pin financiering

John runt samen met zijn partner een lunchroom in het centrum van Breda. Ze draaien een omzet van €25.000 per maand. Vanwege een kleine verbouwing en de mogelijkheid voor uitbreiding met een terras zijn ze op zoek naar aanvullende financiering. Ze hebben een prognose opgesteld en om de aanschaf van de materialen en de aannemer te betalen hebben ze €12.000 nodig.

Middels het afsluiten van een pin financiering kunnen John en zijn partner 10% van de jaaromzet te lenen. Daar bovenop wordt nog een rentepercentage over het financieringsbedrag gerekend. Op die manier kunnen ze het terras nog uitbreiden voordat de zomer van start gaat.

De rente en aflossing betalen John en zijn partner terug via een vast percentage over de inkomsten. Deze aflossing wordt op iedere pintransactie ingehouden. Zodra het terras open gaat verwacht John een stijging in de omzet voor de zomermaanden en kunnen de ondernemers die periode alvast een behoorlijk deel van de lening aflossen. Het resterende bedrag van de lening zal worden afbetaald in de daarop volgende maanden. In de meeste situaties is er een afspraak van een terugbetalingsperiode van 6-12 maanden.

horeca finance card

Voordelen van een pin financiering

  • Snelheid

Het afsluiten van een pin financiering is een snelle en eenvoudige manier om een onderneming op korte termijn van werkkapitaal te voorzien. Processen vinden tegenwoordig bijna altijd online plaats en worden continu geoptimaliseerd op snelheid en gemak voor de aanvrager. Dit maakt het mogelijk binnen enkele dagen, of zelfs uren, een financiering af te sluiten.

  • Gemak

Voor een pin financiering heb je als aanvrager doorgaans geen vaste activa nodig, wat een snelle doorlooptijd nog meer ten goede komt. Dit maakt het ook een veel ‘lichtere’ manier van financieren dan bijvoorbeeld het afsluiten van een bancaire lening, waar vaak een langere doorlooptijd en meer administratie bij komen kijken.

  • Flexibiliteit

Pin financieringen bieden doorgaans meer flexibiliteit in het aflossen dan veel traditionele financiële producten. Doordat de financier steeds een vast percentage van de inkomende transacties int, fluctueert het aflosbedrag mee met de omzet. Dit betekent dat er in krappe maanden minder afgelost kan worden en in ruimere maanden juist meer, wat de aflosdruk aanzienlijk vermindert.

Nadelen van een pin financiering

Een nadeel aan pin financieringen is dat het niet de goedkoopste oplossingen zijn. Omdat deze financieringen doorgaans sneller, toegankelijker en flexibeler zijn dan veel traditionele financieringsproducten, komen er gemiddeld wat hogere kosten bij kijken. Dit heeft (deels) te maken met het verhoogde risico dat de financier neemt; deze vraagt immers geen zekerheden, en kan dus geen aanspraak maken op vaste activa indien de lening niet terugbetaald kan worden.

Dat pin financieringen gemiddeld wat prijziger kunnen zijn hoeft echter niet nadelig te zijn voor jou als ondernemer. Ook een dure financiering kan rendement opleveren, mits deze wordt ingezet voor de juiste doeleinden. Het loont dus om voorafgaand aan het afsluiten van de financiering een goede kosten-baten prognose op te stellen.

BEKIJK JE MOGELIJKHEDEN