Overbruggingskrediet

Een zakelijk overbruggingskrediet is een financiering die je aantrekt voor het overbruggen van een kortstondig liquiditeitstekort. Dit kan bijvoorbeeld een liquiditeitstekort zijn dat ontstaat in het laagseizoen van een onderneming.

Start een aanvraag
Overbruggingskrediet

Wat is een overbruggingskrediet?

Een overbruggingskrediet is een zakelijke financiering die je aantrekt voor het overbruggen van een kortstondig liquiditeitstekort. Dit kan bijvoorbeeld een liquiditeitstekort zijn dat ontstaat in het laagseizoen van een onderneming.

In dit artikel vertellen we waarvoor je een zakelijk overbruggingskrediet in kunt zetten, hoe het werkt en hoe je een overbruggingskrediet aanvraagt.

Wanneer heb je een overbruggingskrediet nodig?

Overbrugging van een tijdelijk liquiditeitstekort

De meest voorkomende reden voor het afsluiten van een zakelijke overbruggingskrediet, is een tijdelijk liquiditeitstekort dat ontstaat bij een onderneming.

Ondernemingen hebben altijd te maken met een patroon van inkomsten en uitgaven. Bij de ene onderneming is dit patroon zeer regelmatig, waardoor de ondernemer een goede balans in de cashflow behoudt.

Er zijn ook typen ondernemingen die met onregelmatige inkomsten te maken hebben. Denk aan horecaondernemingen die afhankelijk zijn van het seizoen, of een architectenbureau dat op basis van langlopende projecten werkt. Bij dit type ondernemingen gebeurt het vaak dat er tijdelijk minder omzet wordt gedraaid. Maar de onderneming moet nog steeds voldoen aan haar dagelijkse betalingsverplichtingen, zoals het betalen van rekeningen en salarissen.

Zo’n tijdelijke krapte in de liquiditeit kan worden opgelost met een kleine kapitaalinjectie. Dit noemen wij ook een overbruggingskrediet, omdat het een kortlopende financiering betreft die specifiek wordt ingezet om een periode van tekorten te overbruggen.

Als ondernemer kun je een overbruggingskrediet inzetten als tijdelijke uitbreiding van je werkkapitaal, maar ook voor specifieke financieringsdoelen zoals de aankoop van vastgoed.

Vastgoedlening

Bij de aanschaf van zakelijk vastgoed, zoals een bedrijfspand of opslag, komt heel wat kijken. De koop moet juridisch in orde gemaakt worden en daarnaast moet de vastgoedfinanciering geregeld worden. Dit proces kan enkele weken in beslag nemen. Wanneer je als ondernemer een kans in de markt ziet, wil je deze het liefst direct aangrijpen. Een langdurig proces bij de aankoop van vastgoed kan dan nog weleens roet in het eten gooien: er zijn immers altijd andere kopers actief.

Een vastgoedlening is een brugfinanciering die je kunt afsluiten voor de periode die benodigd is om de eigenlijke financiering van een vastgoedobject rond te krijgen. Zo kun je de koop alvast regelen en hoef je niet bang te zijn dat een andere koper je voor is.

Een andere manier om een vastgoedlening in te zetten is voor het overbruggen van een verbouwing of renovatie van vastgoed. Omdat hier vaak ook hoge kosten bij komen kijken en je moet wachten op inkomsten van de verkoop, kan het aantrekkelijk zijn deze periode met extra financiering te overbruggen.

Een vastgoedlening betaal je meestal op korte termijn weer terug. Het is afhankelijk per kredietverstrekker welk deel van de loan-to-value je kunt financieren.

overbruggingskrediet

Hoe werkt een overbruggingskrediet?

  • Aanvraagproces

Een zakelijk overbruggingskrediet moet je allereerst aanvragen bij een kredietverstrekker. Dit kan tegenwoordig bij nagenoeg alle aanbieders eenvoudig online. Afhankelijk van de kredietverstrekker kan het proces enkele dagen tot weken in beslag nemen. Dit ligt ook aan het financieringsdoel: bij een vastgoedlening komt bijvoorbeeld wat meer kijken dan bij een kleine werkkapitaalfinanciering.

  • Beoordeling

De kredietverstrekker beoordeelt vervolgens jouw financiële situatie en je financieringsbehoefte. De uitslag van deze beoordeling bepaalt hoeveel je kunt lenen en hoe lang je het krediet mag gebruiken.

  • Aanbod

In het aanbod dat je ontvangt staan alle voorwaarden voor de financiering, zoals het financieringsbedrag en de looptijd. Maar ook de kosten voor de financiering, zoals rentepercentages en eventueel afsluitkosten staan in het aanbod.

  • Uitbetaling

Nadat je het aanbod accepteert en ondertekent, krijg je de gelden uitbetaald. Afhankelijk van de financier staat het geld vaak binnen één tot enkele werkdagen op je rekening.

  • Overbruggen

Na uitbetaling van de financiering kun je deze naar eigen inzicht inzetten voor jouw overbruggingsdoel. Bijvoorbeeld om de koop van vastgoed af te ronden, om het laagseizoen te overbruggen of om alvast investeringen te doen voor het hoogseizoen.

  • Aflossen

Je lost het overbruggingskrediet af volgens een van tevoren vastgelegd aflossingsschema bij de kredietverstrekker. Meestal betaal je maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. Het kan ook zijn dat eventuele overige kosten, zoals afsluit- of servicekosten, in de maandlasten worden verrekend. In bepaalde gevallen, zoals bij vastgoedleningen, los je het volledige bedrag pas aan het einde van de looptijd af.

Wat zijn de maandlasten voor een overbruggingskrediet?

De maandlasten voor een overbruggingskrediet zijn opgebouwd uit rente, aflossing en eventuele overige kosten (zoals service- of afsluitkosten). Omdat deze factoren verschillen per aanbieder en per individuele aanvraag, is het onmogelijk een uitspraak te doen over de maandlasten die je moet verwachten.

Wat overbruggingskredieten echter vaak met elkaar gemeen hebben, is een kortere looptijd en een wat hogere aflossingsdruk. Doordat het geld over een korte periode wordt uitgeleend, zijn de maandelijkse kosten wat hoger dan bij een financiering met lange looptijd. Houd hier rekening mee bij het afsluiten van een overbruggingskrediet.

Er zijn enkele factoren die daarnaast nog invloed kunnen hebben op de kosten. Zo is het bij sommige kredieten mogelijk een onderpand in te brengen, wat de rentepercentages lager kan doen uitvallen. De reden hiervoor is dat het risico voor de kredietverstrekker bij een lening met onderpand lager is. Tot slot heeft het risicoprofiel van je onderneming ook invloed op de rente. Een beter risicoprofiel levert over het algemeen lagere rentes op.

Hoe vraag je een overbruggingskrediet aan?

Via ons platform start je zelfstandig een aanvraag. Je bent met het invullen van de basisgegevens, waarna je binnen enkele minuten een overzicht ontvangt met de opties die mogelijk bij jouw behoefte aansluiten.

Besluit je verder te gaan met de aanvraag, dan begeleidt ons team je kosteloos en vrijblijvend tijdens het proces.

Bekijk de mogelijkheden

Overbruggingskrediet

Bekijk jouw mogelijkheden voor een overbruggingskrediet

Direct starten