Lineaire lening

Als je op zoek bent naar een lening, spreekt men over het algemeen vaak over een lineaire lening. Voor sommigen is dit een welbekend begrip, voor anderen klinkt dit misschien als iets onbekends. Hieronder vertellen we je alles over een lineaire lening!

Start de aanvraag

Lineaire lening

Als je op zoek bent naar een lening, spreekt men over het algemeen vaak over een lineaire lening. Voor sommigen is dit een welbekend begrip, voor anderen klinkt dit misschien als iets onbekends. Hieronder vertellen we je alles over een lineaire lening!

Wat is een lineaire lening?

Een lineaire lening is een vorm van lenen waarbij je het geleende bedrag gelijkmatig terug betaalt in termijnen over een afgesproken looptijd. De te betalen termijnen zijn opgebouwd uit een bedrag voor aflossing en rente. De aflossing is ieder termijn hetzelfde, je begint dus direct met het aflossen van je lening. De rente die je betaalt, is berekend over de totaal openstaande lening. Doordat je ieder termijn een deel van de lening aflost, neemt de rente ieder termijn af. Hierdoor zijn de totale lasten aan het begin van de looptijd hoger en neemt dit gedurende de looptijd af. Aan het einde van je looptijd heb je de gehele lening inclusief rente terugbetaald.

De lineaire aflossingsvorm is een van de meest bekende vorm van lenen. Een minder bekende vorm van lenen is een annuïtaire lening. In het geval van een annuïtaire structuur betaal je maandelijks een vast bedrag over een afgesproken looptijd. Dit vaste bedrag, ook wel annuïteit genoemd, is opgebouwd uit een rente en aflossing. De samenstelling van je annuïteit verandert naar verloop van tijd. Dit komt doordat het bedrag dat je aflost gedurende de looptijd stijgt en het rentebedrag afneemt.

Voor wie is een lineaire lening?

Veel ondernemers maken gebruik van een zakelijke lineaire lening. De doeleinden voor het afsluiten van een lening zijn gevarieerd, zo kan het gebruikt worden voor:

Vervolgens wordt de lening afbetaald door middel van een lineaire structuur. Zowel bestaande ondernemingen als startende ondernemingen kunnen een lineaire lening aanvragen.

Wij werken samen met verschillende kredietverstrekkers die leningen verstrekken en een lineaire structuur hanteren. Lineaire leningen zie je ook terugkomen bij hypothecaire leningen, lees hier meer over lineaire hypotheek.

Een voorbeeld van een lineaire lening

Karin is onderneemster en heeft een goedlopende kledingzaak. Ter voorbereiding van de zomer wilt ze alvast haar zomercollectie bestellen om ervoor te zorgen dat ze genoeg voorraad heeft liggen. Voor de aanschaf hiervan vraagt ze een lineaire lening aan. Karin besluit dat ze € 35.000 nodig heeft voor de aankoop van de zomercollectie en dit bedrag wenst ze terug te betalen over een periode van 3 jaar (36 maanden). Voor de aflossing van haar lineaire lening, maakt ze gebruik van een aflossingsschema. Onderstaande tabel laat zien dat de aflossing is samengesteld uit een maandelijkse aflossing en een rentebedrag. Gedurende 3 jaar lost Karin maandelijks een vast bedrag af van € 972,22 en daalt iedere maand het bedrag voor de rente. Doordat de openstaande schuld iedere maand gelijk afneemt, betaalt Karin dus elke maand minder rente. Hierdoor heb je bij het aflossen van een lineaire lening altijd te maken met een hoge bruto maandlast die gedurende de looptijd afneemt.

Voordelen van een lineaire lening

  • Iedere maand betaal je een vast aflossingsbedrag. Je uitstaande schuld wordt dus kleiner waardoor ook de rente die je hierover moet betalen ook steeds lager zal zijn. 

  • Deze vorm van lenen is goed geschikt voor ondernemers die de maandlasten graag zien afnemen.

BEKIJK JE MOGELIJKHEDEN