Lening zonder onderpand

Wil je een zakelijke lening afsluiten, maar beschik je niet over grote bedrijfsmiddelen die je als onderpand kunt inzetten? Dan is een lening zonder onderpand mogelijk een geschikte oplossing voor jouw financieringsbehoefte.

Start de aanvraag
Lening zonder onderpand

Lenen zonder onderpand in het kort

Leningen zonder onderpand, ook wel ongedekte of onverzekerde leningen genoemd, zijn leningen waarbij de financier geen onderpand als zekerheid vereist. Dit type zakelijke lening is met name geschikt voor ondernemers die geen onderpand of andere grote bedrijfsmiddelen ter beschikking (meer) hebben om mee te financieren.

Wat is een lening zonder onderpand?

Een lening zonder onderpand is een lening waarbij de kredietverstrekker geen zekerheden in de vorm van activa vereist. Dit noem je ook wel een onverzekerde lening. Over het algemeen zijn de meeste leningen die je aangaat leningen zonder onderpand. Bij een lening met onderpand wordt er zakelijke activa inzet als onderpand. Het risico voor de financier wordt hiermee verlaagd, aangezien de financier het recht heeft de activa te verkopen indien de lening niet afgelost kan worden door de ondernemer. Het verschil tussen een lening met en zonder onderpand draait dus voornamelijk om het risico voor de kredietverstrekker.

Bekijk de mogelijkheden

Wat is een lening met zekerheden?

Bij een gedekte of verzekerde lening vraagt de kredietverstrekkers om een onderpand, borgstelling of persoonlijke garantie om de lening te verzekeren. Indien er door de ondernemer niet aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden, heeft de financier een buffer om toch aan de gelden te komen. Zij kan dan de activa verkopen of de garantstelling opeisen. Een lening met onderpand vormt minder risico voor een kredietverstrekker. Dit kan doorwerken in lagere rentepercentages. Andersom kan een lening zonder zekerheden ook hogere rentepercentages opleveren.

Voor wie is een lening zonder onderpand geschikt?

Een lening zonder onderpand is geschikt voor ondernemers die geen grote bedrijfsmiddelen willen of kunnen vergeven voor de financiering. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je als ondernemer al een andere financiering met onderpand hebt afgesloten. Een lening zonder onderpand kan dan “gestapeld” worden op de bestaande financiering met onderpand.

Wat kan ik financieren met een onverzekerde lening?

Aan een lening zonder onderpand zijn geen vaste financieringsdoelen verbonden. Je kunt de financiering als ondernemer inzetten voor verschillende doeleinden, zoals projectfinanciering, verbouwingsfinanciering, voorraadfinanciering of werkkapitaalverruiming. Wel vraagt een kredietverstrekker bij aanvang van het proces vaak naar je financieringsbehoefte. Het is dus raadzaam om van tevoren een plan op te stellen waarbij je het financieringsbedrag, de looptijd en het financieringsdoel in kaart brengt.

lening zonder onderpand

Kosten voor een lening berekenen

Bij het afsluiten van een lening moet je rekening houden met de volgende kosten (naast het aflossen van de lening zelf):

  • Rente (per maand of per jaar, afhankelijk van de kredietverstrekker)

  • Afsluitvergoeding of servicekosten (meestal eenmalig)

Sluit je een lineaire lening af en zijn de looptijd en rentepercentages voor de lening al bekend? Dan kun je met onze Zakelijke Lening Calculator een inschatting maken van de te verwachten maandlasten.

Wat zijn de voordelen van een lening zonder onderpand?

  • Leningen zonder onderpand zijn niet gebaseerd op activa. Voor een lening zonder onderpand hoef je dus niet te beschikken over grote bedrijfsmiddelen.

  • Het aanvraagproces voor een onverzekerde lening is doorgaans sneller en laagdrempeliger dan het aanvraagproces voor een lening met onderpand. De reden hiervoor is dat de kredietverstrekker geen taxatie hoeft uit te voeren op de activa.

  • Onverzekerde leningen zijn vaker gebaseerd op historische bedrijfsprestaties. Ondernemingen met een sterk track record zullen daar voordeel van ondervinden bij het aanvragen van een lening zonder onderpand.

Voorbeeld van een lening zonder onderpand

Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven actief met een businessmodel dat minder bezittingen vereist om te kunnen ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan consultancybedrijven, die weinig grote bedrijfsmiddelen bezitten. Een consultancybedrijf kan functioneren met “slechts” een gehuurd kantoorpand en een inventaris bestaande uit werkplekken en hardware. Met een minimum aan activa kan de onderneming op volle kracht functioneren. Dit maakt een geschikte klant voor een lening zonder onderpand. De lening kan bijvoorbeeld worden ingezet ter verruiming van het werkkapitaal, wanneer het bedrijf tijdelijk minder opdrachten verwerkt.

Persoonlijke garantie

Het kan zo zijn dat kredietverstrekkers voor een ongedekte lening niet om een onderpand vragen, maar wel om een persoonlijke garantie van de bedrijfsdirecteur. Dit verlaagt namelijk het risico voor de kredietverstrekker. Hoewel een persoonlijke garantie als een grote verplichting kan aanvoelen, stelt het bedrijven vaak in staat een hoger bedrag te lenen. Lees hier verder over persoonlijke garanties en hoe ze werken.

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor jouw onderneming? Wij helpen je kosteloos en vrijblijvend met het vergelijken van je opties.

Bekijk de mogelijkheden

Lening zonder onderpand

Bekijk jouw mogelijkheden voor een onverzekerde lening

Direct starten