Invoice finance

Invoice financing is een manier voor ondernemers om te lenen tegen hun debiteurenbestand. Er zijn verschillende vormen van invoice financing, die we op deze pagina toelichten.

Aanvraag starten
Invoice finance

Wat is invoice finance?

Invoice financing is een manier voor bedrijven om krediet aan te trekken op basis van hun debiteurenbestand. Middels invoice financing ga je als ondernemer een zakelijke lening aan op basis van de waarde van je debiteurenportfolio. Met deze manier van financieren kunnen ondernemers op korte termijn kapitaal vrijmaken, wat kan ondersteunen met het managen van cashflow of het investeren in de onderneming.

Hoe werkt invoice finance?

Een kredietverstrekker of factoraar gebruikt het debiteurenbestand van de onderneming om een inschatting te maken van hoeveel er geleend kan worden. De facturen zijn gelijk ook het onderpand voor de lening, wat het risico voor de geldverstrekker inperkt. Met invoice financing ga je dus eigenlijk altijd een lening tegen onderpand aan. De factoraar verstrekt de lening met een vooraf bepaalde limiet en looptijd.

In bepaalde gevallen blijft de ondernemer zelf verantwoordelijk voor het uitschrijven van de facturen en het innen van klantbetalingen. In zo’n geval hoeven klanten van de onderneming die gebruik maakt van invoice financing hiervan niet op de hoogte worden gesteld. In andere gevallen wordt de verantwoordelijkheid voor de debiteuren overgedragen aan de kredietverstrekker. In dat geval moeten klanten wel op de hoogte worden gesteld van de regeling.

Welke soorten invoice financing zijn er?

Er zijn verschillende manieren voor een onderneming om te lenen tegen het debiteurenbestand.

De meest bekende vorm van debiteurenfinanciering is factoring. Door middel van factoring kun je als ondernemer als het ware de omzet die vastzit in uitstaande facturen naar voren halen. Dit kun je doen door je gehele debiteurenbestand te laten financieren (traditionele factoring), of door één of meerdere losse facturen te verkopen (american factoring) aan een factoringmaatschappij. De factoringmaatschappij keert de ondernemer alvast een deel van het factuurbedrag uit en wacht tot de klantbetaling binnen is. Vervolgens ontvangt de ondernemer het resterende factuurbedrag, vaak min een vergoeding voor de factoraar. Of je als ondernemer voor traditionele versus american factoring kiest is afhankelijk van je financieringsbehoefte en de situatie van je onderneming.

Een andere vorm van invoice financing is invoice discounting. Dit werkt bijna hetzelfde als factoring, behalve dat de ondernemer zelf klantbetalingen blijft innen. Bij factoring int de factoraar de klantbetaling en neemt dus als het ware de volledige verantwoordelijkheid voor de factuur over. Bij invoice discounting schiet de factoraar de ondernemer de factuur of facturen voor. De ondernemer wacht tot de klantbetaling binnen is en betaalt de factoraar het voorschot terug, min de vergoeding. Het voordeel van deze variant is dat klanten niet op de hoogte hoeven te zijn van de betalingsregeling die je als ondernemer bent aangegaan. We noemen dit ook wel stille factoring.

Bekijk de mogelijkheden

Wat zijn voordelen van invoice financing?

  • Invoice financing stelt jou als ondernemer in staat snel kapitaal vrij te maken, waarbij je je debiteurenbestand kunt inzetten als onderpand;

  • Je bent als ondernemer verzekerd tegen wanbetaling; betaalt jouw klant niet, dan hoef jij het factuurbedrag niet terug te betalen aan de factoraar;

  • Je kunt al binnen één werkdag facturen laten financieren, waardoor het een geschikte vorm van korte termijn financiering is;

  • Het is een geschikte financieringsvorm voor ondernemers die geen zekerheden meer willen of kunnen vergeven voor een financiering;

  • Bij stille factoring is het mogelijk facturen te laten financieren zonder dat je klanten hiervan op de hoogte gesteld hoeven te worden;

  • Ondernemers die juist graag hun debiteurenbestand uit handen willen geven besparen tijd en administratiekosten.

Wat zijn nadelen van invoice financing?

  • Invoice financing en met name factoring is niet de goedkoopste financieringsmogelijkheid. Vaak betaal je, mede door de snelheid en flexibiliteit van het product, een relatief hoge vergoeding;

  • Maak je geen gebruik van stille factoring, dan moet je je klanten op de hoogte stellen van de financieringsregeling;

  • Bij de meeste vormen van invoice financing geef je de verantwoordelijkheid voor jouw debiteuren uit handen. Niet alle ondernemers vinden dit een prettig idee.

Bij wie ligt de kredietcontrole?

Wanneer je facturen verkoopt aan een factoraar, is de factoraar verantwoordelijk voor het innen van klantbetalingen. Als jouw klant te laat betaalt zal de factoraar zorgdragen voor het initiëren van contact met de klant, en waar nodig betalingsherinneringen sturen. Een factoraar is echter geen incassobureau. Wel kan een factoraar gebruik maken van de diensten van een incassobureau indien zij dit noodzakelijk acht - bijvoorbeeld bij grove nalatigheid of wanbetaling.

Hoe start ik met invoice financing?

Zoals hierboven uitgelegd, zijn er verschillende vormen van invoice financing. Er zijn in Nederland ook verschillende partijen die deze financieringsvorm aanbieden. De meest bekende vorm van invoice financing, factoring, wordt door zowel traditionele banken als alternatieve financiers aangeboden. Sommige partijen specialiseren zich in een specifieke oplossing, zoals american factoring of stille factoring. Afhankelijk van je financiële behoefte en de voorwaarden per financier kun je je gaan oriënteren op bepaalde oplossingen.

Bij Funding Options helpen we je kosteloos en vrijblijvend met het oriënteren én met een eventuele financieringsaanvraag. Binnen enkele minuten vul je online je gegevens in en ontvang je direct een overzicht met de mogelijkheden. Kom je in aanmerking, dan nemen wij binnen één werkdag contact met je op.

Bekijk de mogelijkheden

Invoice financing

Bekijk jouw mogelijkheden voor invoice financing

Direct starten