Invoice discounting

Invoice discounting is een vorm van factoring of invoice finance. Het is een manier om omzet die vastzit in debiteuren naar voren te halen.

Start de aanvraag
Invoice discounting

Wat is invoice discounting?

Invoice discounting is een vorm van invoice financing, een financieringsmodel waarbij ondernemingen kapitaal aantrekken op basis van hun debiteurenbestand. Het werkt nagenoeg hetzelfde als factoring, waarbij een onderneming facturen laat voorschieten door een derde partij. Een belangrijk kenmerk van invoice discounting is dat, anders dan bij factoring, de eindklanten van een onderneming niet op de hoogte gesteld hoeven te worden van de betalingsregeling.

Hoe werkt invoice discounting?

Met invoice discounting kun je als ondernemer tot 90% van je uitstaande facturen laten voorschieten door een bank of alternatieve kredietverstrekker. Deze wordt ook wel de factoraar genoemd. De factoraar maakt van tevoren, en soms zelfs doorlopend, een inschatting van de kredietwaardigheid van de debiteuren. Invoice discounting kan zowel met als zonder kredietverzekering worden afgesloten.

In de meeste gevallen betaalt de factoraar direct na het uitsturen van een factuur een groot deel van de waarde (tot 90%) uit. Vervolgens betaalt de eindklant van de onderneming de factuur, in het geval van vertrouwelijke invoice discounting verloopt dit via een derde partij (bijvoorbeeld een bankrekening op naam van de ondernemer). Zodra het volledige factuurbedrag betaald is ontvangt de ondernemer het resterende gedeelte, min eventuele kosten en vergoedingen die de factoraar voor zijn diensten rekent.

Bekijk de mogelijkheden

Voorbeeld van invoice discounting

In dit vereenvoudigde voorbeeld hebben we het over Koen, een architect die zijn eigen onderneming runt. Hij bedient veel zakelijke klanten, en maakt ontwerpen voor onder andere kantoorruimtes. Zoals gebruikelijk in zijn branche hanteert Koen betalingstermijnen van 30, 60 of 90 dagen, afhankelijk van de duur van een project. Daardoor moet hij soms lang wachten op inkomsten, maar ondertussen moet hij wel zijn rekeningen en salarissen betalen.

Koen is daarom een invoice discounting overeenkomst aangegaan met een kredietverstrekker, waardoor hij snel facturen kan laten voorschieten. De kredietverstrekker betaalt standaard 75% van het factuurbedrag vooruit. Zodra Koen zijn klant de factuur voldoet, ontvangt Koen het resterende bedrag min de onkostenvergoeding van de kredietverstrekker.

Een klant van Koen ontvangt een factuur ter waarde van €10.000. Deze laat Koen direct voorschieten door de factoraar en hij ontvangt binnen een werkdag al €7.500 (= 75% van de factuurwaarde). De klant van Koen maakt het factuurbedrag na 60 dagen over naar een rekening op de naam van Koen’s bedrijf. Deze rekening wordt in feite beheerd door de kredietverstrekker, die het volledige factuurbedrag daarmee ontvangt. De kredietverstrekker maakt het resterende factuurbedrag van €2.500 over naar Koen, en trekt hier nog een vergoeding vanaf. Deze kosten bedragen gemiddeld zo’n € 250-300, dus Koen zou in dit voorbeeld tussen € 2.250 en € 2.200 ontvangen.

Voordelen van invoice discounting

  • Invoice discounting is een flexibele en korte termijn oplossing voor ondernemers die veel zakelijke facturen uitschrijven en/of lang op betalingstermijnen moeten wachten

  • Het is een vertrouwelijke manier van financieren, waarvan klanten van een onderneming niet (per se) op de hoogte hoeven te zijn

Nadelen van invoice discounting

  • Invoice discounting is niet altijd de goedkoopste manier van financieren. Omdat het een relatief snelle en flexibele financieringsvorm is, kunnen vergoedingen per factuur hoger zijn

  • Bij invoice discounting zonder kredietverzekering blijf je als ondernemer verantwoordelijk voor eventuele wanbetaling van klanten. In het ergste geval moet je een niet-betaald factuurbedrag zelf terug storten aan de factoraar

Invoice discounting

Bekijk jouw mogelijkheden voor invoice discounting

Direct starten