Factoring

Factoring, ook wel factuurfinanciering of debiteurenfinanciering, is een manier om omzet uit debiteuren vrij te maken. Het is een geschikte financieringsvorm voor ondernemers die (veel) zakelijke facturen uitschrijven en/of vaak lang op betalingen moeten wachten.

Start de aanvraag
Factoring

Wat is factoring?

Factoring of factuurfinanciering is een vorm van zakelijke financiering waarbij omzet die vastzit in het debiteurenportfolio wordt vrijgemaakt. Deze financieringsvorm is onderdeel van het bredere begrip invoice financing, waarbij bedrijven geld lenen tegen de waarde van hun debiteurenportfolio. Door één of meerdere facturen, of zelfs het gehele debiteurenbestand, over te dragen aan een factoringmaatschappij, kan een onderneming facturen direct uitbetaald krijgen.

Hoe werkt factoring?

Met factoring krijg je het grootste deel, of het volledige bedrag, van je uitstaande factuur onmiddellijk uitbetaald en betaal je vervolgens een vergoeding aan de kredietverstrekker. Op die manier ben je sneller betaald voor je afgeronde werkzaamheden en hoef je niet langer de betalingstermijn van je klant uit te zitten. Er zijn verschillende soorten factoring, zoals traditionele factoring en american factoring.

  • Bij traditionele factoring draagt een onderneming het gehele debiteurenbestand over aan een factoraar. Dit is voor grote (corporate) organisaties al jarenlang een manier om krediet aan te trekken. Op basis van de waarde van het debiteurenportfolio krijgt de onderneming toegang tot een kredietruimte en betaalt zij - afhankelijk van de kredietverstrekker - een vast bedrag of een percentage van de omzet terug.

  • Een ander type factoring is american factoring. Bij deze financieringsvorm kunnen facturen ‘los’ verkocht worden aan een factoringmaatschappij, wat ondernemers veel flexibiliteit biedt. Je ontvangt als ondernemer vaak al binnen 24 uur (een deel van) de betaling, maar de factoringmaatschappij is verantwoordelijk voor het innen van de klantbetaling. Zodra de volledige betaling binnen is, maakt de factoraar het resterende bedrag aan je over, min de vergoeding die je verschuldigd bent.

  • Ten slotte is er nog stille factoring, waarbij de facturen achter de schermen door een factoraar worden overgenomen. De klanten van een onderneming worden hierbij niet op de hoogste gesteld van de structuur, waardoor je als ondernemer discreet te werk kunt gaan.

Bekijk de mogelijkheden

Voor wie is factoring geschikt?

Factoring is een goede oplossing voor ondernemers die moeite hebben met het managen van hun cashflow, bijvoorbeeld door een groot aantal uitstaande facturen of lange betalingstermijnen. Het is een slimme manier om omzet uit toekomstige verdiensten naar voren te trekken, en hiermee tijdelijke krapte in de liquiditeit op te vangen. Dit geldt met name voor sectoren waarin het gebruikelijk is lange betalingstermijnen voor opdrachten te hanteren, zoals bouw, design of architectuur.

Iedere ondernemer die zakelijke facturen uitschrijft, komt in principe in aanmerking voor factoring. Traditionele factoring wordt vaker ingezet door grotere (corporate) bedrijven, en american factoring richt zich voornamelijk op mkb’ers en zpp’ers.

Wat zijn de kosten van factoring?

Factoring is niet de goedkoopste financieringsvorm, maar wel een ontzettend snelle en flexibele manier van financieren. Daar komt bij dat de verantwoordelijkheid voor klantbetalingen zowel bij traditionele factoring als american factoring bij de factoringmaatschappij ligt.

Bij traditionele factoring ga je meestal een contract aan voor de langere termijn, waarbij alle facturen worden uitbesteed aan de factoraar. Je betaalt ofwel een vaste vergoeding voor de service, of een percentage van de omzet.

Bij american factoring kun je ervan uitgaan dat je een vaste vergoeding betaalt per factuur. Doorgaans betreft dit een percentage tussen 1% en 5% van de totale factuurwaarde.

Hoe de totale kosten voor factoring gecommuniceerd worden, kan verschillen per factoringmaatschappij of kredietverstrekker. Bedenk voor jezelf of de kosten voor factoring in verhouding staan tot het gemak dat je ervan ondervindt. Betaal je bijvoorbeeld een hoge vergoeding voor een klein voorschot, dan kun je overwegen de betalingstermijn uit te zitten of het probleem rechtstreeks met je debiteur te bespreken. Maar ben je erg geholpen met een voorschot op een hoge rekening, dan zijn de kosten het misschien wel weer waard.

Een voorbeeld van factoring

Lieke’s Interieur BV heeft een groot project op de planning staan. Lieke weet dat ze heel wat materiaal moet aanschaffen en meer personeel moet aantrekken voor deze nieuwe opdracht. Hier zijn hoge kosten aan verbonden die vooraf voldaan moeten worden. Echter, Lieke ontvangt de betaling van haar klant pas pas na afronding van de opdracht.

Om het materiaal en de werving van meer personeel op voorhand te kunnen betalen, is Lieke afhankelijk van inkomsten uit eerder afgeronde opdrachten. Zo krijgt ze van haar laatste klant nog een bedrag van €5.000. De openstaande factuur heeft echter een betalingstermijn van 30 dagen. Lieke heeft voor nu onvoldoende werkkapitaal om de nodige investeringen te maken voor de nieuwe opdracht.

Na zich online georiënteerd te hebben, besluit Lieke om american factoring in te zetten en de factuur van haar eerdere klant te verkopen. Ze verkoopt de factuur ter waarde van €5.000 aan een factoringmaatschappij en ontvangt direct 85% van het factuurbedrag als voorschot. De kosten voor de factoring bedragen 3% van het totale factuurbedrag.

  • Totale factuurbedrag = € 5.000

  • Voorschot (85%) = € 4.250

  • Kosten factoring (3%) = € 150   

Lieke ontvangt het voorschot ter waarde van €4.250 direct op haar rekening. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, ontvangt de factoringmaatschappij het totaalbedrag van €5.000 van Lieke’s klant. Nadien ontvangt Lieke het resterende bedrag van de factuur à €750, waarbij de vergoeding van 3% wordt ingehouden. In de praktijk ontvangt ze dus nog € 750 - € 150 = € 600.

Factoring versus invoice discounting

Invoice discounting is een alternatieve vorm van factoring. In tegenstelling tot de werkwijze bij traditionele factoring, blijf je hierbij zelf verantwoordelijk voor de klantbetalingen. Je blijft als ondernemer dus zelf verantwoordelijk voor het uitsturen en vorderen van rekeningen bij je klant. Het voordeel hiervan is dat je je klanten dus niet hoeft te vertellen dat je gebruik maakt van een factoringmaatschappij of andere kredietverstrekker als financier.

Ben je benieuwd of je bedrijf in aanmerking komt voor factoring of invoice discounting? Of wil je begeleiding bij het aanvraagproces? Wij helpen je gratis en vrijblijvend met het vergelijken van je mogelijkheden én met het regelen van je aanvraag.

Bekijk de mogelijkheden

Factoring

Bekijk jouw mogelijkheden voor factuurfinanciering

Direct starten