Alternatieve financiering

Alternatieve of non-bancaire financiering omvat alle financieringsvormen die niet door een bank worden verstrekt. Onder alternatieve financiering valt bijvoorbeeld factoring, crowdfunding en online zakelijk krediet.

Start een aanvraag
Alternatieve financiering

Wat is alternatieve financiering?

Alternatieve of non-bancaire financiering omvat alle vormen van zakelijke financiering die niet door een (groot)bank worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding, factoring of pin financiering. Maar ook financieringsvormen die door velen als “traditioneel” worden gezien, zoals een zakelijke lening of een krediet, kunnen onder alternatieve financiering vallen. Er zijn vele aanbieders actief op de markt met elk hun eigen specialisatie.

De opkomst van alternatieve financiering is in een stroomversnelling geraakt na de kredietcrisis van 2009. Na de crisis scherpten veel banken hun toetsingen en criteria aan, waardoor minder ondernemingen in aanmerking kwamen voor bancaire financiering. Het gat dat daardoor ontstond in de financieringsmarkt, wordt sindsdien opgevuld door alternatieve financiers.

Alternatieve financiering voor het mkb

Met name het mkb heeft veel impact ondervonden van de verminderde financieringsbereidheid van banken. Dit vormde een probleem, omdat een groot deel van de Nederlandse bedrijven onder met mkb valt. Veel alternatieve financiers richten zich dan ook specifiek op mkb-bedrijven. Daarnaast zijn alternatieve financiers meestal gespecialiseerd in een bepaald type financiering, waar banken doorgaans een meer generalistisch aanbod bieden.

Bekijk de mogelijkheden

Waarom kiezen voor alternatieve financiering?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor alternatieve financiering ten opzichte van traditionele (bancaire) financiering.

  • Financieringsbereidheid

Voor veel starters is de bank nog steeds het uitgangspunt voor het aantrekken van externe financiering. Maar zoals hierboven al werd beschreven, is de financieringsbereidheid van banken in de afgelopen jaren afgenomen. Er worden strenge criteria gehandhaafd voor het aangaan van een zakelijke financiering. Veel ondernemingen komen daardoor niet eens in aanmerking bij de bank. Steeds meer bedrijfseigenaren stappen daarom eerder naar een alternatieve financier.

  • Snelheid

Waar banken doorgaans een doorlooptijd van meerdere weken hanteren voor hun aanvraagprocessen, werken alternatieve financiers vaak sneller. Dit is mogelijk doordat veel alternatieve financiers gebruik maken van technologische innovaties binnen hun processen. Een kredietanalyse wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door een algoritme, wat veel handmatig werk bespaart en het gehele proces minder arbeidsintensief maakt. De meeste alternatieve financiers koppelen al binnen één werkdag terug na ontvangst van de aanvraag. De financiering kan dan binnen enkele werkdagen rond zijn.

  • Gemak

Bancaire aanvraagprocessen vereisen over het algemeen fysieke afspraken en/of papierwerk. Alternatieve financiers werken vrijwel allemaal volledig online. Het indienen van de aanvraag plus het opstellen van de benodigde documentatie kan volledig digitaal uitgevoerd worden. Vaak krijg je als klant toegang tot je eigen digitale dashboard, waarin je de status en voortgang van je aanvraag kunt bijhouden. Het voordeel hiervan is dat het proces een stuk eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt voor jou als aanvrager.

  • Gepersonaliseerd

Een alternatieve financier specialiseert zich vaak in een bepaald type financiering en neemt op basis hiervan experts aan voor het klantcontact. De kans is groot dat jij als klant contact hebt met een persoonlijke expert, in plaats van een algemene account manager. Veel alternatieve financiers hebben persoonlijk contact, inclusief begeleiding waar wenselijk, hoog in het vaandel staan.

Bekijk de mogelijkheden

Alternatieve zakelijke financiering mogelijkheden

Welke soorten alternatieve financiering zijn er?

Omdat alle soorten non-bancaire financiering onder alternatieve financiering vallen, is de lijst met mogelijkheden eindeloos. Er zijn echter enkele types financiering die veelvoorkomend zijn.

  • Langlopende zakelijke lening

De meest voorkomende soort zakelijke financiering is de langlopende lening. Deze kunnen ook onder de noemers “onverzekerde lening”, “overbruggingskrediet” of “werkkapitaalfinanciering” vallen. Deze klassieke financieringsvorm wordt al lange tijd door alternatieve financiers aangeboden, en niet slechts door banken.

Langlopende leningen worden zowel met als zonder zekerheden aangeboden. Bekijk voor meer informatie deze pagina over lange termijn financieringen.

  • Factoring

Factoring, of factuurfinanciering, is een manier om kapitaal uit debiteuren vrij te maken. Hierbij koopt de factoringmaatschappij jouw openstaande facturen aan, met aftrek van een commissie. Jij als ondernemer betaalt de commissie in ruil voor het naar voren halen van je omzet. Je kunt ervoor kiezen één of meerdere facturen te laten financieren, of je gehele debiteurenbestand over te dragen aan de factoringmaatschappij. Factoring is een uitstekende manier om je cashflow beter te managen. Het is bij uitstek een geschikte financieringsvorm voor ondernemingen die op projectbasis werken en lange betalingstermijnen hanteren.

Er zijn verschillende alternatieve financiers actief die zich specialiseren in factoring. Bekijk ook deze pagina voor meer informatie over factoring.

  • Activafinanciering

Ook activafinanciering wordt door verschillende alternatieve financiers op de markt aangeboden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten activafinanciering.

Herfinanciering van activa: hierbij zet je waardevolle bedrijfsmiddelen, zoals machines, in als zekerheid voor een lening.

Leasing of huurkoop: hierbij schaf je bedrijfsmiddelen aan in termijnen. Bij huurkoop ben je aan het einde van de leaseperiode verplicht het juridisch eigendom van de bedrijfsmiddelen in kwestie over te nemen.

Bekijk voor meer informatie onze pagina over huurkoop of onze pagina over zakelijk leasen.

  • Vastgoedfinanciering

Vasgoedfinanciering is een middel om bijvoorbeeld een bedrijfspand aan te schaffen. Onder vastgoedfinanciering vallen oplossingen zoals bedrijfshypotheken, veiling financiering of commerciële vastgoedfinanciering. Er is een breed scala aan vastgoedfinancieringen beschikbaar in de alternatieve financieringsmarkt.

Bekijk ook deze pagina voor meer informatie over vastgoedfinanciering.

  • Crowdfunding en peer-to-peer lending

Crowdfunding en peer-to-peer lending zijn financieringsvormen die via online platformen geregeld worden. Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij kapitaal wordt opgehaald bij meerdere investeerders via een crowdfundplatform. Je lost dit bedrag af als een reguliere lening. De investeerder ontvangt vaak een stukje equity in het bedrijf. Het verschil met peer-to-peer lending is dat bij deze laatste variant de investeerders zowel rente als terugbetaling van de hoofdsom ontvangt.

Deze financieringsvormen worden door specialistische platformen aangeboden. Ze zijn niet voor iedere onderneming of financieringsdoel geschikt. Bekijk voor meer informatie onze pagina's over crowdfunding en peer-to-peer krediet.

  • Pin financiering

Pin financiering of Merchant Cash Advance (MCA) oplossingen zijn geschikt om omzet uit pinbetalingen naar voren te halen. Een pin financiering stelt een ondernemer in staat een voorschot te ontvangen op toekomstige omzet. Het voorschot wordt vervolgens afgelost met pin transacties of online betalingen. Het is daarom bij uitstek een geschikte oplossing voor ondernemers met een pin terminal (horeca, retail) of een online betalingssysteem (e-commerce).

Bekijk ook deze pagina voor meer informatie over pin financieringen.

Ben je op zoek naar alternatieve financiering voor je onderneming? Wij helpen je graag met het vergelijken van je mogelijkheden. Besluit je verder te gaan, dan begeleiden we je kosteloos en vrijblijvend bij het proces. Van aanvraag tot uitbetaling van de gelden.

Aanvraag starten

Alternatieve financiering

Bekijk jouw alternatieve financieringsmogelijkheden

Direct starten