Activafinanciering

Ben je van plan te investeren in grote bedrijfsmiddelen, zoals machines, voertuigen of apparatuur? Dan kan activafinanciering een geschikte financieringsvorm zijn. Lees op deze pagina meer over het (her)financieren van bedrijfsmiddelen.

Start een aanvraag
Activafinanciering

Wat is activafinanciering?

Activafinanciering is een manier om bedrijfsmiddelen aan te schaffen of te herfinancieren.

Het inzetten van activafinanciering kan tweeledig zijn. Het kan enerzijds worden ingezet om grote bedrijfsmiddelen, zoals machines of een pand, te bekostigen indien hier niet voldoende werkkapitaal voor vrijgemaakt kan worden. Daar zijn verschillende methodes voor, waaronder leasing en huurkoop, die we in dit artikel toelichten.

Een tweede vorm van activafinanciering is herfinanciering van activa. Hierbij maak je als ondernemer kapitaal vrij uit bezittingen, door bedrijfsmiddelen in te zetten als zekerheden voor een lening.

In dit artikel lichten we verder toe wat activafinanciering inhoudt en hoe je het kunt inzetten voor je onderneming. Ook vind je een overzicht van verschillende soorten activafinanciering en tips voor het aanvragen van een lening of krediet voor bedrijfsmiddelen.

Bekijk de mogelijkheden

Welke soorten activafinanciering zijn er?

Financial lease is een vorm van zakelijk leasen, waarbij je grotere bedrijfsmiddelen - zoals voertuigen of machines - op afbetaling koopt van een kredietverstrekker of leasemaatschappij. Hierbij wordt vooraf een termijn vastgelegd waarin je een vast maandbedrag betaalt, bestaande uit rente en aflossing. Deze structuur is vergelijkbaar met een hypotheek met vaste maandlasten.

Een contract voor financial lease maakt jou vanaf de eerste dag economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. De kredietverstrekker blijft juridisch eigenaar. Het bedrijfsmiddel staat op de balans van je onderneming en je bent zelf verantwoordelijk voor reparaties en onderhoud. Ook ben je als economisch eigenaar verantwoordelijk voor verzekeringen en afschrijvingen op de activa.

Voordelen van financial lease

Financial lease biedt een fiscaal voordeel; omdat je de activa op de eigen balans mag zetten, verlaagt dit je bruto winst en betaal je dus ook minder winstbelasting.

Na het verstrijken van de leasetermijn kun je ervoor kiezen de restwaarde van de geleasde bedrijfsmiddelen af te kopen. Kies je hiervoor, dan word jij als ondernemer zowel economisch als juridisch eigenaar van de activa.

Operational lease werkt hetzelfde als financial lease, alleen blijven de bedrijfsmiddelen hierbij het juridisch én economisch eigendom van de kredietverstrekker of leasemaatschappij. De activa komt dan ook niet op je eigen balans te staan.

Wat betreft de verantwoordelijkheid voor reparaties, onderhoud en verzekeringen zijn er twee mogelijkheden. Bij netto operational lease komt deze verantwoordelijkheid bij jou, de ondernemer, terecht. Bij full operational lease, of operational lease met services, komt de verantwoordelijkheid voor reparaties, onderhoud en verzekeringen bij de kredietverstrekker te liggen.

Voordelen van operational lease

Een voordeel van operational lease is dat dit type activafinanciering niet als schuld of vreemd vermogen gezien. Daardoor houd je als ondernemer ruimte op de balans vrij voor overige investeringen.

Nog een voordeel is dat de looptijd van een operational leasecontract niet de gehele economische levensduur van het bedrijfsmiddel hoeft te betreffen. Dit is handig indien je verwacht het middel slechts tijdelijk te gaan gebruiken, of van plan bent het op een later moment te vervangen door een nieuwer model.

Net als bij financial lease kun je ervoor kiezen om de activa alsnog aan te schaffen na het verstrijken van de laatste leasetermijn. Dit is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen de lease helemaal te stoppen of juist te verlengen.

Huurkoop is tevens een manier om in grote bedrijfsmiddelen te investeren zonder deze in één keer te hoeven aanschaffen. Middels huurkoop schaf je een bedrijfsmiddel aan dat je in termijnen betaalt.

Voordelen van huurkoop

Nadat een aanbetaling op de activa heeft plaatsgevonden ben je direct economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. Daarmee zijn eventuele kosten voor reparaties en onderhoud voor jouw rekening. Voordeel is wel dat je het bedrijfsmiddel direct kunt inzetten. Na het verstrijken van de laatste termijn ben je juridisch en economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. Anders dan bij leasing ben je verplicht om de activa na de laatste betalingstermijn aan te schaffen.

Huurkoop wordt doorgaans gebruikt voor bedrijfsmiddelen met een langere levensduur, zoals een bedrijfspand.

Bekijk de mogelijkheden

  • Herfinanciering van activa

Het is ook mogelijk om bedrijfsmiddelen die reeds jouw eigendom zijn te herfinancieren. Je kunt bepaalde activa namelijk inzetten als zekerheden voor een nieuwe financiering. Dit is een goede manier om kapitaal vrij te maken dat anders vastzit in de onderneming.

Bij het herfinancieren van activa kun je onderscheid maken tussen vaste activa en vlottende activa. Onder vaste activa vallen bijvoorbeeld het financieren van goederenexport, het leasen van machines of voertuigen of het financieren van een overname. Onder vlottende activa vallen bijvoorbeeld debiteuren (factuur) financiering en voorraadfinanciering.

Een voordeel van het herfinancieren van activa is dat je kapitaal kunt vrijmaken zonder automatisch een persoonlijke garantie te vergeven of privébezit, zoals een woning, te betrekken. Dit kun je bijvoorbeeld doen middels een ‘Sale & lease back’. Dit houdt in dat je goederen verkoopt aan een leasemaatschappij en deze vervolgens zelf least. Zo kun je gebruik blijven maken van deze activa, bijvoorbeeld een dure machine, en tegelijkertijd de waarde die hierin vastzit vrijmaken.

Het bedrag dat je kunt vrijmaken met herfinanciering is - vanzelfsprekende - afhankelijk van de waarde van de activa.

activafinanciering soorten

Voor wie is activafinanciering geschikt?

Activafinanciering is simpelweg geschikt voor iedereen die een gat tussen zijn activa en passiva ziet ontstaan.

Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld: een productiebedrijf wil een nieuwe machine aanschaffen, maar hiervoor is geen werkkapitaal beschikbaar. Of: een administratiekantoor wil uitbreiden naar een groter pand, maar kan de koop niet in één keer bekostigen. Of: een architectenbureau ervaart een liquiditeitstekort door een groot aantal uitstaande facturen met lange betalingstermijnen.

Voor verschillende oorzaken van een liquiditeitstekort zijn verschillende oplossingen, zoals hierboven beschreven.

Hoe kan ik een activafinanciering afsluiten?

Voor een activafinanciering of herfinanciering van activa kun je bij verschillende financiers terecht. Het is afhankelijk van jouw specifieke situatie welk aanbod hierop aansluit. Het is verstandig om te kijken naar je financieringsbehoefte en naar de bedrijfsmiddelen die reeds in je onderneming aanwezig zijn. Op basis hiervan kun je gaan onderzoeken welk type financiering hierbij aansluit.

Weet je niet goed waar je moet beginnen met kijken? Onze Business Finance Specialisten helpen je graag met het in kaart brengen van je mogelijkheden. Wil je een financieringsaanvraag starten? Dan begeleiden wij je kosteloos en vrijblijvend gedurende het hele proces.

Aanvraag starten

Activafinanciering

Bekijk jouw mogelijkheden voor het (her)financieren van activa

Direct starten