Tips

Hoe kun je netto werkkapitaal berekenen?

31 jul. 2022

Voldoende werkkapitaal is erg belangrijk voor de financiële gezondheid van een onderneming. Om hier zelf een indicatie van te krijgen, kun je het bruto en netto werkkapitaal in je onderneming zelf uitrekenen.

netto werkkapitaal berekenen - afbeelding van een laptop met grafieken

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld in een onderneming dat vrij gespendeerd kan worden. Het bestaat uit al het kortlopende bezit (de vlottende activa) van de onderneming, waaronder voorraad, debiteuren en liquide middelen.

Een gezond werkkapitaal is belangrijk voor ondernemingen voor het kunnen voldoen aan de dagelijkse betalingsverplichtingen op de korte termijn, zoals rekening, salarissen en belasting.

Wat is het verschil tussen bruto en netto werkkapitaal?

De bovenstaande beschrijving van werkkapitaal noemen we ook wel bruto werkkapitaal. Dit is dus simpelweg de optelsom van alle vlottende activa binnen een onderneming.

Het verschil tussen bruto en netto werkkapitaal, is dat we bij netto werkkapitaal de kortlopende schulden of kortlopende vorderingen aftrekken van het kortlopende bezit. Door kortlopende schulden van het bruto werkkapitaal af te halen, krijg je een beter beeld van het geld dat daadwerkelijk vrij te besteden is.

Hoe moet je netto werkkapitaal berekenen?

Het netto werkkapitaal is dus eenvoudig te berekenen door kortlopende schulden van het bruto werkkapitaal af te trekken. In de officiële termen zeggen we dan vlottende passiva - vlottende activa.

De eenvoudige formule voor het berekenen van werkkapitaal is dus:

Netto werkkapitaal = vlottende activa - vlottende passiva.

Idealiter wil je dat de uitkomst positief is. Dat betekent dat er minder kortlopende schulden dan kortlopend bezit op je balans staan, en dat er dus kapitaal vrij is om te besteden. Je kunt dit inzetten voor de dagelijkse betalingsverplichtingen, maar ook voor kleine investeringen of als buffer.

Bekijk mijn mogelijkheden

Wat gebeurt er bij een negatief werkkapitaal?

In principe wil je dat er voldoende werkkapitaal in je onderneming aanwezig is, maar een negatief netto werkkapitaal is soms onvermijdelijk. Het kan ontstaan wegens onschuldige redenen, zoals een grote factuur die nog betaald moet worden, of een onverwachte tegenslag zoals een kapotte machine die vervangen moet worden. Een tijdelijk negatief werkkapitaal is in principe geen probleem, zolang je nog steeds aan de belangrijkste betalingsverplichtingen kunt voldoen. Bij een tijdelijk werkkapitaaltekort kun je ook overwegen een kortetermijnfinanciering af te sluiten, bijvoorbeeld om je btw voor te financieren.

Bij een langdurig negatief werkkapitaal kan een onderneming in de problemen komen. Kosten kunnen dan oplopen, wat uiteindelijk betalingsachterstanden kan veroorzaken. Wees er dus op tijd bij wanneer je ziet dat je netto werkkapitaal in de min terecht komt. Je kunt zelf ook heel wat doen om je werkkapitaal te optimaliseren.

Ben je van plan zakelijke financiering aan te vragen? Een (tijdelijk) negatief werkkapitaal hoeft geen probleem te zijn, mits je kunt aantonen dat je onderneming over het algemeen positieve trends laat zien. Zorg er, voordat je aan een financieringsaanvraag begint, altijd voor dat je administratie op orde is.

Wil je graag dat er iemand met je meekijkt bij het aanvragen van zakelijke financiering? Ons team helpt je kosteloos en vrijblijvend met de oriëntatie, aanvraag en het rondkrijgen van de financiering.

Bekijk mijn mogelijkheden

Funding Options

Editorial Team

Editorial Team

Werkkapitaalfinanciering

Krijg gratis inzicht in jouw mogelijkheden

Nu starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.