Tips

Hoe optimaliseer ik mijn werkkapitaal?

11 apr. 2022

Werkkapitaal, je kunt als ondernemer niet zonder. In dit artikel lees je meer over het berekenen van werkkapitaal, hoeveel werkkapitaal je nodig hebt en hoe je je werkkapitaal kunt optimaliseren.

hero header werkkapitaal optimaliseren

Wat is werkkapitaal en waarom is het belangrijk?

Werkkapitaal: je hebt het als ondernemer nodig om je bedrijf te runnen en aan je dagelijks betalingsverplichtingen te voldoen. Een tekort aan werkkapitaal is dus vervelend, maar teveel werkkapitaal in je onderneming is ook niet wenselijk. Dat betekent namelijk dat er kapitaal in je bedrijf ‘vastzit’ dat je misschien niet op korte termijn kunt vrijmaken en inzetten.

Maar wat is werkkapitaal nou precies? Het vrije werkkapitaal in een onderneming kun je zien als het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva, oftewel: kortlopend bezit minus kortlopende schulden. Wat er overblijft kun je als ondernemer gebruiken voor het betalen van rekeningen en salarissen, of bijvoorbeeld voor het bekostigen van kleine investeringen.

Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig?

Het aanhouden van precies de juiste hoeveelheid werkkapitaal is niet zo eenvoudig. Geldstromen in en uit een onderneming zijn niet altijd regelmatig. Inkomsten lopen niet altijd gelijk met de kortlopende betalingsverplichtingen, zoals rekeningen, salarissen en belastingen. Dat hoeft in principe geen probleem te zijn, zolang alles onderaan de streep goed in balans blijft.

Hoeveel werkkapitaal je als ondernemer nodig hebt is afhankelijk van allerlei factoren, waaronder het type onderneming, de bedrijfsactiviteiten en de sector waarin je actief bent, hoeveel personeel je in dienst hebt, hoe vaak je belasting moet betalen, je groeiambities et cetera. Een grote onderneming met verschillende branches die actief is in de bouw, zal door de uitgebreide activiteiten en de vaak lange betalingstermijnen veel besteedbaar werkkapitaal nodig hebben. Een eenmanszaak die actief is in e-commerce en weinig investeert in de onderneming, zal minder werkkapitaal nodig hebben.

Hoeveel werkkapitaal een onderneming nodig heeft, is afhankelijk van verschillende factoren. Een onderneming die projectmatig werkt met lange betalingstermijnen zal wellicht meer werkkapitaal nodig hebben dan een eenmanszaak met zeer regelmatige inkomsten.

Werkkapitaal berekenen

Een manier om inzicht te krijgen in hoeveel werkkapitaal jouw onderneming nodig heeft, is de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Deze bereken je als volgt:

vlottende activa / vlottende passiva

of

(vlottende activa - voorraden) / vlottende passiva

Door je voorraden uit de berekening te halen kijk je nog iets kritischer naar het daadwerkelijk besteedbare werkkapitaal; met voorraad weet je immers nooit 100% of en wanneer je deze om gaat zetten in liquide middelen.

Je kunt het werkkapitaal in een onderneming berekenen door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva. Door voorraden hierin niet mee te nemen, maak je een wat conservatievere berekening.

Hoe optimaliseer ik mijn werkkapitaal?

Er zijn verschillende manieren om je werkkapitaal te verbeteren. Uiteindelijk helpen al deze tactieken met het optimaliseren van de verhoudingen tussen vlottende activa (debiteuren, voorraden en liquide middelen) en vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden).

Debiteurenbeheer

Wellicht een inkoppertje, maar goed debiteurenbeheer kan bij veel ondernemingen problemen met cashflow voorkomen. Dit doe je door duidelijke afspraken te maken over betalingstermijnen, goede relaties te behouden en zoveel mogelijk risicospreiding in je klantenportfolio aan te brengen. Om nog meer ruimte in je werkkapitaal te creëren kun je ook nog kiezen voor debiteurenfinanciering oftewel factoring.

Voorraadbeheer

Bij voorraad geldt: een tekort is vervelend, maar een overschot is bijna nog vervelender. Probeer te voorkomen dat een groot deel van je kapitaal vast blijft zitten in voorraad, door slim in te kopen en op tijd te starten met uitverkoop na afloop van een seizoen.

Afspraken met leveranciers

Heb je goede leveranciersrelaties? Probeer dan afspraken te maken waarbij je jezelf zoveel mogelijk ademruimte geeft met betalen. Of probeer deals te onderhandelen met leveranciers, bijvoorbeeld door een korting te bieden bij contante betaling of betaling met spoed.

Werkkapitaalfinanciering

Het kan altijd voorkomen dat je als ondernemer toch een tijdelijk werkkapitaaltekort hebt, bijvoorbeeld door een tegenvallend seizoen, ziekte, of andere onvoorziene omstandigheden. Je kunt dan overwegen een werkkapitaalfinanciering af te sluiten. Dit is een kortlopende lening die kan worden ingezet om het werkkapitaal te verruimen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij helpen je kosteloos en vrijblijvend met het vergelijken van je opties.

Bekijk de mogelijkheden

Funding Options

Editorial Team

Editorial Team

)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.