Financieringsvormen

Wat is werkkapitaal?

29 sep. 2021

Werkkapitaal is simpel gezegd het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva in een organisatie. Nóg simpeler is dit het verschil tussen de (kortlopende) schulden en het bezit van een bedrijf.

blog header wat is werkkapitaal

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is simpel gezegd het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva in een organisatie. Nóg simpeler is dit het verschil tussen de (kortlopende) schulden en het bezit van een bedrijf.

Onder kortlopende schulden vallen crediteuren en andere soorten kortlopende schulden, zoals een kortetermijnfinanciering.

Onder het bezit vallen voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Het werkkapitaal is daarmee het kapitaal in een bedrijf dat vrij besteed kan worden. Het is nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering, bijvoorbeeld om facturen en salarissen te betalen.

Wat is het verschil tussen bruto en netto werkkapitaal?

Met bruto werkkapitaal bedoelen we de volledige omvang van de vlottende activa, dus al het kapitaal dat in voorraad, debiteuren en liquide middelen zit.

Om het netto werkkapitaal te berekenen moeten we hier de vlottende passiva, dus de kortlopende schulden, vanaf trekken.

Met ‘werkkapitaal’ bedoelen we in principe dus altijd ‘netto werkkapitaal’. Het bruto werkkapitaal is geen geschikte indicator voor het vrij te besteden kapitaal in een onderneming, want je houdt hierbij geen rekening met uitstaande schulden.

Hoe bereken je het werkkapitaal?

Er is een simpele formule om het werkkapitaal te berekenen.

Werkkapitaal = vlottende activa (debiteuren, voorraad, liquide middelen) - vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden)

Holding phone showing calculator

https://unsplash.com/photos/3-Tc_5LROrM

Hoeveel werkkapitaal heb je nodig?

Een onderneming heeft voldoende werkkapitaal nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering en om aan kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Een negatief werkkapitaal kan een risico vormen. Het kan er bijvoorbeeld in resulteren dat een onderneming niet aan haar belastingplicht kan voldoen, wat boetes kan opleveren.

Het werkkapitaal mag echter ook niet te hoog zijn. Een te hoog werkkapitaal is een indicatie dat er teveel kapitaal vastzit, bijvoorbeeld in voorraad. Ook dit is risicovol, want een voorraad moet verkoopbaar zijn om winst op te leveren. Als dit niet zo blijkt te zijn, draait de onderneming verlies. Er moet altijd een goede balans bestaan tussen vrij te besteden kapitaal en kapitaal dat vastzit in de onderneming.

Hoeveel werkkapitaal heb je als ondernemer dan nodig? Dat verschilt per bedrijf en er is geen absolute waarde aan te hangen. Wel kun je de current ratio en de quick ratio gebruiken als leidraad. Deze formules geven op een andere manier inzicht in het werkkapitaal.

De current ratio bereken je als volgt:

Current ratio = vlottende activa / vlottende passiva

Wanneer je op een current ratio boven het getal 1 komt, zit je doorgaans goed.

Om de quick ratio uit te rekenen, haal je de waarde van voorraden uit de berekening. Zoals hierboven uitgelegd, loop je met voorraad altijd het risico dat je dit niet snel in kapitaal om kunt zetten. Door de voorraden weg te laten uit de formule krijg je een meer voorzichtige schatting van het vrij te besteden kapitaal.

De quick ratio bereken je als volgt:

Quick ratio = (vlottende activa - voorraden) / vlottende passiva

Hoe kun je je werkkapitaal verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om het werkkapitaal te beïnvloeden. De twee factoren waar je het beste aan kunt werken zijn debiteuren en voorraden, omdat deze doorgaans ook de grootste risico’s voor je cashflow vormen.

  • Debiteuren

Debiteurenbeheer is voor veel bedrijven de nagel aan hun doodskist. Betalingstermijnen kunnen, afhankelijk van de sector waarin je actief bent, oplopen tot wel 90 dagen. Niet alle klanten betalen netjes binnen de afgesproken termijn, en ondertussen schrijven je eigen leveranciers ook facturen uit.

Een eerste stap is het verbeteren van klant- en leveranciersrelaties. Zorg ervoor dat klanten jou op tijd betalen en jij bij je eigen leveranciers fatsoenlijke betalingstermijnen krijgt. Lukt dit niet, dan kun je ervoor kiezen je debiteurenbeheer (deels) uit handen te geven, bijvoorbeeld met factoring.

  • Voorraad

Als ondernemer loop je altijd het risico dat je voorraad niet verkoopbaar blijkt wegens onvoorziene omstandigheden. Een uitzonderlijk warme winter kan nadelig zijn voor de verkoop van donsjassen. Een uitbraak van ziekte in de veeteelt kan nadelig zijn voor de verkoop van vlees en zuivel. Zo zijn er talloze factoren die ervoor kunnen zorgen dat je voorraad je niet oplevert wat je van tevoren had ingeschat.

Zorg er daarom altijd voor dat in- en verkoop goed op elkaar afgestemd zijn. Dit kun je onder andere doen door middel van trendrapportages en verkoopanalyses van de voorgaande jaren. Zijn de ontwikkelingen in jouw sector onzeker, investeer dan niet onnodig. Zie je een unieke kans voorbij komen, profiteer hier dan van, bijvoorbeeld met een werkkapitaalfinanciering.

Bekijk de mogelijkheden

Funding Options

Funding Options

Editorial team

)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.