Financieringsvormen

Alternatieven voor een zakelijk overbruggingskrediet

25 jul. 2022

Een zakelijk overbruggingskrediet kun je inzetten bij de aankoop of doorverkoop van zakelijk vastgoed, of om een kortstondig liquiditeitstekort op te vangen. Lees in dit artikel meer over zakelijk overbruggingskrediet en mogelijke alternatieven.

alternatieven voor een overbruggingskrediet - afbeelding van een brug in een grote stad

Wat is een zakelijk overbruggingskrediet?

De meesten kennen het overbruggingskrediet als een type hypothecaire lening. Dit type financiering wordt vaak ingezet als tijdelijke overbrugging bij de aankoop van zakelijk vastgoed.

Een overbruggingskrediet voor ondernemers kan ook gezien worden als een kortlopende lening die je kunt inzetten voor tijdelijke liquiditeitstekorten. Deze kunnen ontstaan tijdens het laagseizoen, bij een onverwachte tegenslag of een (groot) aantal niet-betaalde facturen. In dit soort gevallen kun je een overbruggingskrediet ook wel zien als aanvullend werkkapitaal voor een korte periode.

Aanvraag starten

Hoe werkt een overbruggingskrediet?

Een overbruggingskrediet is een vorm van kortlopend zakelijk krediet, dat vaak binnen 12 maanden wordt afgelost. Ondernemers die in aanmerking komen, kunnen hiermee geld lenen en daarmee een (tijdelijk) tekort in de liquiditeit overbruggen. Net als andere vormen van zakelijke financiering kun je een overbruggingskrediet online afsluiten. Veel financiers geven binnen 24 uur uitsluitsel.

Komt jouw bedrijf in aanmerking voor overbruggingskrediet? Dan gaat de financier aan de slag met je aanvraag. Vaak heb je hierbij enkele basisdocumentatie nodig, zoals recente jaarcijfers en bankafschriften. Bij goedkeuring ontvang je het geld op de zakelijke rekening - in sommige gevallen lukt dit al binnen één werkdag, maar vaker gaan er een paar dagen overheen.

Je mag een overbruggingskrediet naar eigen inzicht gebruiken voor je onderneming. Zodra de looptijd van de lening start, begin je met het betalen van rente en aflossing aan de kredietverstrekker, totdat het volledige krediet is afgelost.

Aanvraag starten

Brugfinanciering - alternatieven voor een zakelijk overbruggingskrediet

Wat kost een overbruggingskrediet?

De kosten die je maakt voor een overbruggingskrediet bestaan uit rente en overige kosten zoals een afsluitvergoeding. Deze kosten staan als het goed is in het voorstel dat je ontvangt vanuit de kredietverstrekker, net als de overige voorwaarden voor de financiering.

Zoals veel vormen van een kortlopende lening, kan een overbruggingskrediet prijzig zijn wat betreft rente. Omdat het een financiering betreft die je op korte tot zeer korte termijn aflost, betaal je een relatief hoge rente op maandbasis. Je gebruikt de financiering echter slechts ter overbrugging, wat kan betekenen dat de totale kosten lager kunnen uitvallen dan bij een langetermijnlening. Het is daarom belangrijk om inzichtelijk te hebben hoe lang je de gelden nodig hebt. Exacte rentepercentages verschillen per financier en zijn mede afhankelijk van jouw situatie en het risicoprofiel van je onderneming.

Rentepercentages kunnen bij een kortlopend krediet hoger liggen, maar omdat je de financiering slechts gebruikt te overbrugging kunnen de totale kosten op jaarbasis lager uitvallen dan bij een langetermijnfinanciering. Maak van tevoren goed inzichtelijk hoe lang je de gelden nodig hebt; dan weet je beter waar je aan toe bent.

Aanvraag starten

Waarvoor heb je overbruggingskrediet nodig?

Situaties waarin een overbruggingskrediet echt een verschil kan maken, zijn deze die de aankoop van zakelijk vastgoed betreffen. Vaak start er bij de aankoop van vastgoed een lang proces voor het regelen van de financiering. Omdat een vastgoedfinanciering een financiering voor de lange termijn is, vaak met een onderpand en veel factoren die meespelen in de beoordeling, kan hier tot enkele weken tijd in gaan zitten. Tijdens deze periode hebben eventuele andere kopers vrij spel. Met een overbruggingskrediet kun je de koop van het vastgoedobject alvast regelen.

Een andere veelvoorkomende reden voor het afsluiten van een overbruggingskrediet is voorfinanciering voor nieuwe projecten of opdrachten. Tot slot kan een overbruggingskrediet uitkomst bieden voor ondernemers die een tijdelijke dip doormaken, maar weten dat zij binnenkort weer inkomsten zullen ontvangen. Bijvoorbeeld tijdens het laagseizoen of bij een grote hoeveelheid uitstaande vorderingen.

Alternatieven voor een overbruggingskrediet

Omdat overbruggingskrediet in feite een vorm van kortetermijnfinanciering is, zijn er diverse alternatieven die voor dezelfde soort doeleinden kunnen worden ingezet. Afhankelijk van het specifieke financieringsdoel kun je bijvoorbeeld andere vormen van werkkapitaalfinanciering overwegen, zoals factoring (debiteurenfinanciering) of pin financiering (gebaseerd op verwachte toekomstige omzet).

Aanvraag starten

Funding Options

Editorial Team

Editorial Team

Overbrugging nodig?

Verken gratis je mogelijkheden

Nu starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.