Educatie

Wat is stapelfinanciering?

2 jun. 2021

Stapelfinanciering is een term die wordt gebruikt voor het combineren van verschillende financieringsoplossingen die gezamenlijk voor een bepaald doel ingezet kunnen worden. In een stapelfinanciering kunnen allerlei financieringsvormen zitten, maar vaak is de stapeling een combinatie van bancaire financiering en alternatieve financiering(en).

struture

Wat is stapelfinanciering?

Stapelfinanciering is het combineren van verschillende typen zakelijke financiering. Het doel van de stapelfinanciering hangt volledig af van het type onderneming en de soorten financiering die worden ingezet. Zo kan men een stapelfinanciering gebruiken voor het opstarten van een onderneming, voor lange termijn investeringen of juist als korte termijn overbrugging.

Het combineren van verschillende financieringsvormen is niet nieuw. Ondernemers maken al langer gebruik van aanvullende financieringen zoals crowdfunding, leasing of factoring, bovenop bijvoorbeeld een bancaire lening. De markt voor alternatieve financiering groeit echter hard, waarmee de mogelijkheden voor stapelfinancieringen ook steeds uitgebreider worden.

Waarvoor wordt een stapelfinanciering ingezet?

Aan het inzetten van een stapelfinanciering zijn geen standaard doeleinden verbonden. Waarvoor de financiering wordt ingezet, is volledig afhankelijk van de ondernemer en zijn ambities en doelen.

Wat een gemeenschappelijke deler is bij stapelfinancieringen, is dat ze doorgaans worden ingezet om het werkkapitaal van een onderneming verruimen. Daardoor is een stapelfinanciering goed inzetbaar voor groeiambities. Dit biedt vooral uitkomst wanneer een onderneming snel wil groeien, maar hiervoor onvoldoende kapitaalbuffers heeft.

Bekijk de mogelijkheden

Voorbeelden van stapelfinancieringen

Er zijn vele combinaties mogelijk bij het stapelen van meerdere financieringsvormen. Welk type financieringen geschikt zijn om te stapelen hangt af van het financieringsbehoefte en de situatie van elke afzonderlijke onderneming. Hieronder volgen enkele mogelijke combinaties:

1. Rekeningcourantkrediet + pin financiering

Een horecaondernemer wil zijn terras verbouwen. Hij beschikt al over een rekening-courantkrediet bij de bank. Aanvullend heeft de ondernemer echter nog een stukje financiering nodig om de maanden in de aanloop naar het hoogseizoen te overbruggen. De bank kan het krediet echter niet verruimen. De ondernemer sluit een aanvullende pin financiering af. Hij ontvangt van de kredietverstrekker een voorschot op de te ontvangen inkomsten.

Dankzij het nieuwe terras en de extra kapitaalbuffer draait de onderneming meer omzet dan het jaar ervaar. Het pin voorschot betaalt de ondernemer terug door middel van de inkomsten uit klantbetalingen over een korte looptijd. Na afloop van de zomer kunnen beide financieringen volledig worden afgelost.

2. Crowdfunding + kortlopend zakelijk krediet

Een onderneming die duurzame projecten leidt wil €150.000 ophalen om een nieuw project te starten. Via crowdfunding kunnen zij €100.000 aan lange termijn financiering ophalen. Voor de overige €50.000 is echter haast geboden, waardoor dit direct bij een werkkapitaal financier werd neergelegd. De kredietverstrekker is op basis van de historische data van de onderneming bereid het aanvullende bedrag te verstrekken in een korte termijn financiering.

De stapelfinanciering bedraagt nu in totaal €150.000 en kan worden ingezet om het nieuwe project te lanceren. De investeerders die bij het crowdfundplatform zijn aangesloten ontvangen rendement uit het project. Het krediet van €50.000 kan binnen 24 maanden worden afgelost uit de verdiensten.

3. Zakelijke lening + activafinanciering

Een succesvolle ondernemer wil het bedrijf van een concurrent overnemen. Hiervoor is een aanzienlijk financieringsbedrag nodig. Een deel van het bedrag komt uit eigen middelen van de ondernemer. Daarnaast kan de ondernemer een zakelijke lening verkrijgen voor een deel van het overgebleven bedrag.

Het restant kan gefinancierd worden middels activafinanciering. Middels een sale-en-leaseback kan de ondernemer kapitaal vrijmaken uit machines die zijn onderneming bezit. De machen kan hij terug leasen van de maatschappij waardoor hij gebruik kan blijven maken van de bedrijfsmiddelen. Met het financieringsbedrag is de ondernemer in staat het andere bedrijf over te nemen. Met de winst uit beide ondernemingen kunnen de uitstaande leningen worden afgelost.

Voordelen van stapelfinanciering

Op de mkb-financieringsmarkt, met name in het middensegment, worden doorgaans geen enorme bedragen verstrekt door financiers. Banken kunnen minder goedkeuren dan vroeger en zijn daarnaast gebonden aan wet- en regelgevingen die het financieren van het mkb kunnen bemoeilijken.

Een groot voordeel van stapelfinanciering is dat het, met het combineren van verschillende financieringsvormen, vaak meer mogelijkheden biedt voor je onderneming. Met een mix aan verschillende financieren kun je bijvoorbeeld een hoger bedrag ophalen of een langere looptijd aangaan voor de financiering. Dit maakt complexe financieringsvraagstukken eenvoudiger op te lossen.

Ben je benieuwd of een stapelfinanciering bij jouw behoefte aansluit en wat hierin de mogelijkheden voor jouw onderneming zijn? Onze Business Finance Specialist helpt je vrijblijvend bij het uitzoeken van je opties. Start direct en ontdek binnen enkele seconden welke mogelijkheden bij jou passen.

Aanvraag starten

Funding Options

Funding Options

Editorial team

Zakelijke financiering aanvragen

Bekijk gratis je mogelijkheden

Direct starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.