Educatie

Wat gebeurt er als ik niet in aanmerking kom voor financiering?

14 apr. 2021

Het komt voor dat bedrijven financiering aanvragen maar hier (nog) niet voor in aanmerking blijken te komen. Is dit bij jouw onderneming het geval, dan is het goed om te weten dat er mogelijkheden zijn om op korte termijn toch externe financiering aan te trekken.

niet in aanmerking financiering hero

Tegen obstakels aanlopen bij het aanvragen van een zakelijke lening kan erg vervelend zijn. Of je nu op zoek bent naar een kleine kapitaalinjectie of funding voor een langdurig project, het kan frustrerend zijn om niet over de juiste financiële middelen te beschikken.

Iedere ondernemer en elke situatie is anders. Maar: niet in aanmerking komen voor externe financiering is doorgaans een gevolg van een aantal bekende factoren:

  • Onvoldoende handelshistorie – wanneer je onderneming nog niet zo lang actief is, of je hebt onvoldoende activiteiten en transacties op de zakelijke rekening, dan kan het lastig worden voor kredietverstrekkers om jouw kredietwaardigheid te beoordelen.

  • Een lage kredietscore – een lage kredietscore, bijvoorbeeld door hoge uitstaande schulden of een recent faillissement, kan voor bepaalde kredietverstrekkers een reden tot afwijzing van de aanvraag zijn.

  • Het gewenste bedrag is te hoog – het maximaal te financieren bedrag is afhankelijk van de voorwaarden per kredietverstrekker. De kans op afwijzing is groot wanneer het gevraagde financieringsbedrag de capaciteit van de financier overstijgt, maar ook wanneer het gevraagde financieringsbedrag te hoog is in verhouding tot je eigen afloscapaciteit.

Wat zijn redenen voor zakelijke financiers om aanvragen af te wijzen?

Bij het aanvragen van een zakelijke financiering, kijkt de kredietverstrekker vooral naar jouw financiële historie. Het overgrote deel van de financiers ziet graag een gezonde handelsgeschiedenis en voldoende transacties via de bankrekening. Dit is namelijk data waarop een kredietbeoordeling onder andere gebaseerd is.

Onvoldoende handelsgeschiedenis (minder dan 12 maanden) maakt het daarom lastiger voor een kredietverstrekker om een goede beoordeling uit te voeren. De resultaten van enkele maanden zijn doorgaans niet representatief voor de financiële gezondheid van een onderneming. Een kredietverstrekker kan daardoor niet inschatten of je in staat bent de financiering af te lossen.

Dat wil niet zeggen dat je met een handelsgeschiedenis van minder dan 12 maanden niet in aanmerking komt voor financiering. Wel zul je je anders moeten oriënteren, namelijk meer op startersmogelijkheden en minder op werkkapitaaloplossingen voor gevestigde ondernemingen.

Uiteindelijk is het risico voor de kredietverstrekker de grootste factor in de uitslag van een kredietbeoordeling. De financier moet er zeker van zijn dat jij aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, en hier met voldoende bewijs voor aanwezig zijn in de onderneming. Ziet een financier dit niet (voldoende), dan kan dit resulteren in een afwijzing.

Een groeiend aantal alternatieve financiers bekijkt kredietaanvragen op een meer holistische manier.

Bij veel traditionele financiers, zoals banken, worden kredietaanvragen in bovenstaand geval automatisch afgewezen. Gelukkig is er vandaag de dag een groeiend aantal alternatieve (non-bancaire) financiers die kredietaanvragen op een meer holistische manier bekijken. Alternatieve financiering kan hierdoor een goede toevoeging zijn in de financieringsmix.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor financiering?

We werpen hieronder een korte blik op de minimale vereisten voor een goedgekeurde financiering. Onthoud wel: criteria en voorwaarden zijn altijd afhankelijk van het financieringsproduct en de individuele kredietverstrekker.

Voldoende handelshistorie

Het is voor veel kredietverstrekkers belangrijk een inschatting te kunnen maken van je afloscapaciteit. Dit doen financiers vaak op basis van je handelshistorie. Hoeveel maanden de gewenste handelshistorie betreft, hangt af van het type financiering dat je aanvraagt. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

Dat wil echter niet zeggen dat je als starter nooit in aanmerking kunt komen voor een financiering. Er zijn genoeg mogelijkheden voor bedrijven die korter dan 6 maanden actief zijn, al zullen dit andere soorten oplossingen zijn dan de werkkapitaalfinancieringen die we hierboven beschrijven.

Bekijk de mogelijkheden

BKR-registraties

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt in Nederland bij welke kredieten op jouw naam geregistreerd zijn. Positieve registraties betreffen aantekeningen over de lopende leningen of kredieten die je hebt. Negatieve registraties betreffen betalingsachterstanden of andere bijzonderheden, zoals opgeeïste leningen.

Kredietverstrekkers nemen BKR-registraties mee in hun beoordeling. Geld lenen met BKR is mogelijk; een negatieve registratie betekent niet automatisch dat je niet in aanmerking komt voor een financiering, maar kan wel degelijk effect hebben op je kredietwaardigheid.

BKR-registraties blijven 5 jaar in het systeem staan. Bij het afsluiten van een nieuwe financiering moet je er dus rekening mee houden dat de kredietverstrekker inzage heeft in jouw BKR-gegevens van de afgelopen 5 jaar. Mede daarom is goed betaalgedrag van groot belang.

Wat kan ik zelf doen om de kans op een goedgekeurde aanvraag te vergroten?

1. Wacht nog even of overweeg het inzetten van zekerheden

Indien je onderneming onvoldoende handelshistorie heeft voor de gewenste financiering, dan kun je ervoor kiezen een volgende financieringsaanvraag nog even uit te stellen. Richt je een aantal maanden lang op het opbouwen van een kwalitatief klantenbestand en het genereren van voldoende transacties.

Ben je een starter? Dan heb je misschien een financieringsaanvraag ingediend die niet helemaal aansluit bij de situatie van je onderneming. Verdiep je in dat geval eens in de mogelijkheden voor een starterskrediet.

Is je bedrijf al langer operationeel én beschik je over vastgoed, machines of voertuigen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een lening met onderpand. Je kunt waardevolle bedrijfsmiddelen of zelfs facturen inzetten als zekerheden waartegen de financiering kan worden afgesloten. Dit is vooral geschikt voor ondernemingen met kapitaal dat vastzit in activa.

financiering aanvraag criteria

2. Verbeter je kredietwaardigheid

Je kredietwaardigheid wordt door de financier in kaart gebracht door kredietrapporten te raadplegen bij verschillende instanties. Het BKR is daar één van.

Met het oog hierop zorg je er idealiter voor dat je uitstaande schulden hebt afgelost, of in ieder geval netjes aan het afbetalen bent. Vermijd het missen van betalingstermijnen en zorg voor een goede communicatie met leveranciers.

Zorg daarnaast voor open en eerlijke communicatie met de kredietverstrekker tijdens het beoordelingsproces. Het kan namelijk zo zijn dat een kredietverstrekker aanvullende gegevens bij je opvraagt voor een beter beeld van je financiële situatie. Bepaalde schulden, zoals een studieschuld of een lening bij vrienden of familie zijn niet geregistreerd bij kredietbureaus.

Sluit je een financiering af met persoonlijke aansprakelijkheid, en vraagt de financier naar dit soort schulden? Geef deze dan ook netjes door. Zo voorkom je problemen in een later stadium van je financieringsaanvraag.

3. Zorg dat je administratie op orde is

Vrijwel alle kredietverstrekkers vragen (financiële) documentatie op voor hun analyse. Wanneer je een financieringsaanvraag indient, moet je deze documenten bij de hand hebben. Denk hierbij onder andere aan jaarcijfers, banktransacties en/of BTW-aangiftes.

Zorg ervoor dat je je administratie gedurende het financiële jaar goed op orde houdt. Niet alleen zorgt dit voor rust in je hoofd, ook profiteer je hiervan wanneer je de documenten nodig hebt bij een financieringsaanvraag. Het scheelt tijd en ook eventuele kosten die je moet maken voor het (laten) opstellen van je cijfers.

4. Vraag een gepast financieringsbedrag aan

Voldoet je bedrijf aan alle criteria, maar overschrijdt het gevraagde financieringsbedrag de capaciteit van de aanbieder? Dan kan je aanvraag alsnog worden afgewezen.

Het kan ook zo zijn dat het gevraagde bedrag binnen de maxima van de financier valt, maar dat de financiering te hoog is voor je afloscapaciteit. Houd er rekening mee dat financiers doorgaans tot een bepaald percentage van je jaaromzet financieren.

Een goed uitgangspunt voor werkkapitaalfinancieringen is ongeveer 10% van de jaaromzet voor gevestigde ondernemingen. Dit betekent dat je met een jaaromzet van €500.000 in aanmerking zou kunnen komen voor een lening van €50.000. Voor starters (minder dan 24 maanden actief) kan dit lager uitvallen of zal de gevraagde rente hoger zijn.

Voor bepaalde financieringen, zoals vastgoedfinanciering of activafinanciering, kan het financierbare percentage van de jaaromzet hoger uitvallen.

Bij Funding Options faciliteren wij financieringsaanvragen van €1000 tot €15 miljoen. Indien je ons platform hebt gebruikt voor het aanvragen van een financiering en deze is afgewezen, dan is de kans aanwezig dat één van de overige factoren een probleem vormde.

5. Gebruik Funding Options voor een bij jou passende oplossing

Het is een open deur, maar een incomplete of incorrecte aanvraag kan leiden tot afwijzing. Niet iedere onderneming beschikt over een financieringsspecialist die de aanvraag kan verzorgen.

Bij Funding Options helpen we je van het indienen van de financieringsaanvraag tot aan de uitbetaling. Onze Business Finance Specialisten begeleiden jou kosteloos en vrijblijvend gedurende het traject. Ben je benieuwd naar je opties? Klik dan hieronder en ontdek binnen enkele minuten wat je mogelijkheden zijn.

Aanvraag starten

Funding Options

Funding Options

Editorial team

Zakelijke financiering aanvragen

Verken gratis je mogelijkheden

Nu starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.