Educatie

Korte termijn financiering - hoe kan jouw onderneming hiervan profiteren?

9 sep. 2020

Deze handleiding geeft jou inzicht in de mogelijkheden van korte termijn financiering, en of deze mogelijk van toepassing kan zijn voor jouw onderneming en situatie. 

Korte termijn financiering - hoe kan jouw onderneming hiervan profiteren?

Wat is een korte termijn financiering?

Zoals de naam al doet voorspellen, is een korte termijn financiering bedoel om ondernemingen van financiering te voorzien voor een korte tot middellange periode. Normaal gesproken sluit je deze financieringsvorm af voor een periode van twee maanden tot twee jaar. Alle financiering met een looptijd langer dan twee jaar wordt doorgaans gezien als lange termijn financiering.  

Als je een financiering afsluit met een looptijd van 12 maanden, dan betekent dit dat je na 12 maanden de financiering volledig dient te hebben afgelost. Als je een financiering nodig hebt voor een zeer korte periode (enkele maanden), zou je ook altijd kunnen kijken naar een flexibel krediet, wat vergelijkbaar is met een rekening-courant. 

Een korte termijn financiering kan worden afgesloten tot een maximumbedrag van €1 miljoen. Echter, het bedrag dat je als ondernemer kunt lenen hangt ook af van de financiële gezondheid van de onderneming, de criteria die de kredietverstrekker hanteert en het doel van de financiering.

Bekijk de mogelijkheden

Korte termijn financiering - hoe kan jouw onderneming hiervan profiteren?

Waarvoor gebruiken ondernemingen een korte termijn financiering?

Een korte termijn financiering kan worden ingezet voor een breed scala aan doeleinden. Ondernemingen gebruiken een korte termijn financiering over het algemeen om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen of om groeiplannen te realiseren.

De meest gebruikelijke doeleinden zijn:

 • Bedrijfsuitbreiding

 • Extra werkkapitaal

 • Korte overbrugging

 • Aankoop van voorraden of inventaris

 • Aannemen van nieuwe personeel

 • Renoveren of verbouwingen

Een onderneming kan ook behoefte hebben aan een korte termijn financiering voor het oplossen van een acuut probleem of uitdaging. Bijvoorbeeld: een dure machine gaat kapot en moet direct vervangen worden, of er zijn verouderde processen die vernieuwd moeten worden. Daarvoor kan een snelle kapitaalinjectie een goede oplossing zijn.

Verschillende typen korte termijn financiering

Er zijn verschillende manieren om je onderneming op korte termijn van kapitaal te voorzien. Voordat je beslist van welke financieringsvorm je gebruik gaat maken, is het belangrijk om de verschillende typen financieringen te kennen.

Een korte termijn financiering kan veel verschillende vormen hebben. Elke vorm is specifiek ingericht voor een specifiek doeleinde of situatie. De meest gebruikelijk korte termijn financieringen zijn:

 • Zakelijke lening - een financiering met een vooraf bepaalde limiet en looptijd. De financiering dient binnen deze looptijd te worden afgelost.

 • Pin financiering - een financiering voor ondernemers die met een pinapparaat of online betalingssysteem werken. De financiering wordt afgelost middels een vast percentage uit de omzet die binnenkomt via pintransacties of online betalingen.

 • Factoring - een methode waarbij je geld kunt lenen gebaseerd op wat een zakelijke klant de onderneming nog moet betalen. In plaats van weken te wachten op het betalingstermijn, schiet de kredietverstrekker dit bedrag direct voor.  

 • Rekening courant krediet - hierbij krijg je krediet in de vorm van een roodstand op de zakelijke bankrekening. Over de opgelopen roodstand betaal je rente.

Bekijk de mogelijkheden

Kom ik in aanmerking voor een korte termijn financiering?

Korte termijn financieringen zijn over het algemeen flexibeler van aard dan een financiering met een lange looptijd. 

Traditionele banken zijn sinds de recessie in 2008 minder geneigd om mkb-ondernemingen van een financiering te voorzien. Daar zijn echter veel nieuwe kredietverstrekkers voor in de plaats gekomen, die zich specialiseren in financieringen juist voor het mkb. Korte termijn financieringen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Deze vormen van financiering vallen onder de noemer alternatieve financiering.

De criteria voor korte termijn financieringen zijn over het algemeen iets minder strikt dan die voor een lange termijn financiering. De precieze criteria kunnen echter nog steeds verschillen per individuele kredietverstrekker.

Er zijn enkele vaste criteria die (bijna) iedere kredietverstrekker hanteert. Je kunt ervan uitgaan dat je ten minste aan de volgende criteria moet voldoen:

 • Je onderneming moet in Nederland gevestigd zijn en ingeschreven bij de KvK.

 • Je dient een zakelijke bankrekening te hebben.

 • In bepaalde gevallen dien je een minimale jaaromzet te kunnen aantonen. Dit verschilt per kredietverstrekker en ligt meestal tussen de €50.000 en €200.000 per jaar.

 • Je onderneming dient ten minste voor een bepaalde periode actief te zijn. Dit is omdat kredietverstrekkers naar historische prestaties kijken (tenzij je een starter bent, zie volgende punt). Meestal dien je ten minste 6 maanden operationeel te zijn met aantoonbare omzet.

 • Bij startende ondernemingen is het (nog) niet mogelijk om omzet aan te tonen. Wel vragen kredietverstrekkers aan starters meestal een ondernemingsplan en omzetprognose. Ben je een beginnende ondernemer, kijk dan vooral naar de mogelijkheden voor starterskrediet.

Bekijk de mogelijkheden

De juiste korte termijn financiering voor iedere behoefte

Niet iedere vorm van korte termijn financiering is geschikt voor alle ondernemingsvormen en financieringsbehoeftes. Om erachter te komen welke financieringsvorm geschikt is voor jou, dien je rekening te houden met verschillende factoren.

Hoeveel wil je lenen?

Het gefinancierde bedrag heeft invloed op de kosten van de financiering. Kleinere leningen worden doorgaans tegen lagere rentepercentages afgesloten. Bij sommige financieringsvormen is het mogelijk om tijdens de looptijd het bedrag op te hogen. Bij andere financieringen krijg je een vaste limiet.

Welk rentetarief kan ik me veroorloven?

Bij het afsluiten van een zakelijke financiering ga je enkele maanden tot jaren aflossen. Het is belangrijk om te berekenen wat de impact van deze aflossingen is op je balans, en hoeveel rente je iedere maand kunt betalen. Het is daarbij belangrijk om rentepercentages door te berekenen over de gehele looptijd van de financiering, en niet slechts op jaarbasis. Dit doe je eenvoudig met onze Zakelijke Lening Calculator.

Hoe snel kan ik aflossen?

Zorg ervoor dat je de looptijd van de financiering voor jou een realistische aflostermijn is. Houd hierbij ook rekening met eventuele onvoorziene omstandigheden. Kun je de lening bij een onverwachte tegenslag bijvoorbeeld nog steeds aflossen? Dit voorkomt dat je onnodige betaalachterstanden krijgt. Bij sommige kredietverstrekkers mag je vervroegd boetevrij aflossen; dit is handig indien je verwacht dat je tijdens de looptijd van de lening bijvoorbeeld een grote betaling binnenkrijgt.

Zijn er nog aanvullende kosten?

Los van rente en aflossing kan het voorkomen dat je aanvullende kosten betaalt voor het afsluiten van een financiering. Sommige kredietverstrekkers rekenen afsluitkosten, servicekosten of beoordelings- en administratiekosten. Kijk dus altijd zorgvuldig naar eventuele aanvullende kosten. 

De voor- en nadelen van een korte termijn financiering

Korte termijn financieringen groeien in populariteit onder het mkb en zijn voor veel situaties een erg geschikte oplossing. Om na te gaan of korte termijn financiering voor jou de meest geschikte optie is, is het goed om de voor- en nadelen op een rijtje te zetten.

Voordelen van korte termijn financiering

 • De tijd die de aanvraag, goedkeuring en het uitkeren van de gelden op je rekening in beslag nemen, is veelal korter dan bij een lange termijn financiering

 • Je betaalt rente over een korte(re) periode, waardoor de totale rentekosten voor de financiering lager kunnen uitvallen

Nadelen van korte termijn financiering

 • Rentetarieven zijn over het algemeen op jaarbasis hoger dan bij een lange termijn financiering

 • De aflossingsdruk kan hoog zijn, doordat de lening in een  korte periode moet worden terugbetaald

Hoe vraag ik een financiering aan?

Via ons platform bekijk je binnen enkele seconden welke mogelijkheden voor korte termijn financiering er voor jouw onderneming beschikbaar zijn. Besluit je een aanvraag te starten? Dan begeleiden wij je kosteloos en vrijblijvend tijdens het proces, van aanvraag tot uitbetaling.

Aanvraag starten

Funding Options

Funding Options

Editorial team

Korte termijn financiering

Verken gratis je mogelijkheden

Nu starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.