Covid-19

Steunpakket voor COVID-19 weer uitgebreid - wat verandert er?

31 jan. 2021

Nederland is opnieuw in lockdown, en (kleine) ondernemingen hebben het zwaarder dan ooit. Met name de detailhandel en bedrijven in de horeca- en entertainmentsector zien hun buffers slinken.

NL steunpaket

Nederland is opnieuw in lockdown, en (kleine) ondernemingen hebben het zwaarder dan ooit. Met name de detailhandel en bedrijven in de horeca- en entertainmentsector zien hun buffers slinken. De overheid heeft haar steunpakket dan ook fors uitgebreid voor de eerste twee kwartalen van 2021. Het totale bedrag aan steun komt hiermee op €7,6 miljard te staan. Hieronder lichten we toe welke verruimingen waar van toepassing zijn. 

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid, zodat meer ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. De belangrijkste punten:

  • Vanaf een omzetverlies van 30% of meer, wordt maximaal 85% van de vaste lasten - veroorzaakt door dit omzetverlies - vergoed. 

  • Het maximale subsidiebedrag stijgt van €90.000 naar €330.000 voor het mkb en €400.000 voor bedrijven die niet onder het mkb vallen. 

  • Grotere bedrijven komen eerder in aanmerking voor de subsidie, omdat de geldende regel voor een maximum van 250 medewerkers is losgelaten. 

  • Ook kleinere ondernemers profiteren van de nieuwe regeling, doordat het minimale subsidiebedrag stijgt van €750 naar €1500. 

  • Er wordt nog onderzocht hoe meer kleinere ondernemers toegang zouden kunnen krijgen tot de regeling. 

Voorraadvergoeding detailhandel

De subsidie voor ondernemers met vastzittende voorraad, zoals kledingwinkels, gaat omhoog. De vergoeding is aan te vragen als opslag op het vastelastenpercentage onder de TVL. De te verkrijgen opslag stijgt van 5,6% naar 21% met een maximum van €200.000. 

Starters

Er komt een aanvullende regeling voor bedrijven die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn opgericht. Deze bedrijven mogen het derde kwartaal van 2020 als referentie gebruiken voor het aanvragen van de regeling, die grotendeels gebaseerd zal zijn op de TVL. Over de exacte invulling geeft het kabinet nog geen uitsluitsel, maar naar verwachting wordt het loket in mei geopend. 

NOW en Tozo

Vanaf 15 februari kan de NOW-regeling, waarmee werkgevers salarissen kunnen blijven betalen, weer worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. De vergoeding is hierbij verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. Vanaf 1 februari kan de Tozo-regeling worden aangevraagd over de voorgaande maand. Dit geldt steeds vanaf de 1e dag van een nieuwe maand. Per 1 april gaat Tozo 4 in, de vierde verlenging van de regeling. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de Tozo 3, welke geldt van januari t/m maart 2021. Let dus goed op de data bij het aanvragen van deze regeling. 

Events en entertainment

Er komt een garantiefonds van minimaal 300 miljoen euro voor de evenementenbranche. Met dit fonds als buffer kunnen organisatoren, vanaf het moment dat het weer verantwoord is, beginnen met het plannen van evenementen. Waarschijnlijk gaat deze regeling per 1 juli in. 

Belastingmaatregelen

Het aanvragen van uitstel van belasting, of het terugbetalen van een belastingschuld, wordt makkelijker. Ondernemers kunnen tot 1 juli 2021 uitstel van belasting, of een verlenging van het uitstel, aanvragen. Ondernemers met een belastingschuld mogen nu per 1 oktober 2021 beginnen met aflossen, eerder was dit 1 juli 2021. Verder wil de Belastingdienst de regels rondom kwijtschelding van belastingen versoepelen.

Ondernemers die een omzetdaling zien als gevolg van covid-19, mogen in 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen onder bepaalde omstandigheden. Het urencriterium voor zelfstandigen om gebruik te maken van bepaalde regelingen wordt, net als vorig jaar, versoepeld. 

Zakelijke financiering

Er zijn ook nog genoeg kredietverstrekkers die ondernemers actief ondersteunen tijdens de coronacrisis. Onze business finance specialisten zijn beschikbaar om de verschillende opties met je door te lopen, zodat jij een goede keuze kan maken. 

BEKIJK JE MOGELIJKHEDEN

Funding Options

Funding Options

Editorial team

)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.