Rekening-courantkrediet

Het rekening-courantkrediet is een flexibele manier om het werkkapitaal van een onderneming op korte termijn te verruimen. Op deze pagina lees je meer over de betekenis, werking en voor- en nadelen van het rekening-courantkrediet.

Start de aanvraag
Rekening-courantkrediet

Wat is een rekening-courantkrediet?

Een rekening-courantkrediet is een manier om een onderneming toegang te verschaffen tot een flexibele kapitaalbuffer. Het is in feite de mogelijkheid tot roodstand op de zakelijke bankrekening (de rekening-courant). Over deze roodstand betaalt de ondernemer rente.

Hoe werkt een rekening-courantkrediet?

Een rekening-courantkrediet is dus een vorm van zakelijk krediet die je aangaat bij de bank waar je zakelijke rekening loopt. Om een krediet af te sluiten, moet je een aantoonbare financieringsbehoefte hebben. De bank biedt jou als ondernemer bij goedkeuring een kredietruimte aan met vooraf bepaalde voorwaarden, zoals de maximale limiet. Uit deze ruimte kun je vervolgens naar eigen inzicht en behoefte opnames doen.

Over de opgelopen roodstand betaal je rente aan de bank. Deze rente is variabel en kan dus stijgen of dalen. Je totale maandlasten hangen daardoor af van het opgenomen bedrag en de rentestand. Het is soms mogelijk om de kredietlimiet na een tijdje op te hogen, bijvoorbeeld als je plannen hebt voor extra investeringen.

Wat zijn de rentes voor een rekening-courantkrediet?

De rentepercentages die je betaalt voor een rekening-courantkrediet zijn variabel en worden niet vastgezet in een financieringsovereenkomst. De rentelasten zijn daarnaast afhankelijk van het bedrag dat je hebt opgenomen uit het krediet. De totale maandlasten kunnen dus iedere maand fluctueren.

Betaal je liever een vast rentepercentage, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent? Dan zou je kunnen overwegen om in plaats van een rekening-courantkrediet een traditionele zakelijke lening af te sluiten. Bij een zakelijke lening worden de rentepercentages vastgelegd in de financieringsovereenkomst. Je weet dus van tevoren hoeveel rente je gaat betalen en kunt ook uitrekenen wat daarmee de bruto maandlasten worden. Klik op de knop hieronder om de maandlasten voor een zakelijke lening te berekenen.

Naar de calculator

Wat is het verschil tussen een rekening-courantkrediet en een zakelijke lening?

Een krediet is een andere vorm van zakelijke financiering dan een lening. Kort gezegd is een rekening-courantkrediet een doorlopende kapitaalbuffer, waar je als ondernemer naar eigen inzicht opnames en stortingen in kunt doen. Je betaalt alleen rente over het opgenomen deel. Je kunt er zelfs voor kiezen om helemaal niets op te nemen, maar het krediet als buffer in te zetten voor onverwachte tegenslagen. Een zakelijke lening is echter een vast bedrag aan financiering dat je ontvangt, met een vooraf bepaalde looptijd en rente. Je lost het volledige bedrag af binnen de afgesproken looptijd, en betaalt iedere maand een stukje rente en aflossing. Na het afsluiten van een zakelijke lening kun je niet meer terug; je moet dan het volledige bedrag terugbetalen. In sommige gevallen is het wel mogelijk vervroegd af te lossen, maar de meeste ondernemers gebruiken het volledige bedrag om te investeren of als extra werkkapitaal.

In de tabel hieronder vind je de verschillen tussen een zakelijk krediet en een zakelijke lening.

krediet vs lening

Er zijn verschillende vormen van zakelijke leningen. Klik op de links hieronder voor meer informatie per leningsvorm.

Bekijk de mogelijkheden

Wat zijn de voordelen van een rekening-courantkrediet?

Een rekening-courantkrediet is een zeer flexibele manier van financieren. Enkele voordelen zijn:

  • Toegang tot een flexibele kapitaalbuffer op de momenten dat het nodig is

  • Je betaalt enkel rente over het gedeelte dat je daadwerkelijk gebruikt

  • Doordat het krediet gekoppeld is aan je eigen zakelijke rekening heb je veel inzicht in de opnames en storingen

  • Een rekening-courantkrediet is voor verschillende doeleinden inzetbaar, zoals kleine investeringen, het overbruggen van een vordering of het uitbreiden van werkkapitaal

Wat zijn de nadelen van een rekening-courantkrediet?

Hoewel een rekening-courantkrediet veel voordeel biedt, zijn er daarnaast wel enkele kanttekeningen:

  • Banken zijn de afgelopen jaren strenger geworden in hun beoordeling. Niet iedere onderneming komt (meer) in aanmerking voor een rekening-courantkrediet. Daarnaast bouwen banken bestaande rekening-courantkredieten steeds vaker af. Een afgebouwde rekening-courant komt vaak wel in aanmerking voor herfinanciering bij een andere partij

  • Doordat rentepercentages variabel zijn, en de totale kosten afhangen van hoeveel krediet je gebruikt, heb je niet van tevoren inzicht in de verwachte maandlasten

  • De bank behoudt controle over jouw kredietlimiet en kan deze op elk gewenst moment aanpassen of zelfs intrekken. De ondernemer dient de schuld dan in één keer af te bouwen en terug te betalen over een korte periode (bijvoorbeeld 12 maanden). Indien dit het geval is, is het soms wel mogelijk de schuld elders te laten herfinancieren. Je kunt dan kijken naar mogelijkheden bij alternatieve financiers.

Is een rekening-courantkrediet vreemd vermogen?

Het korte antwoord is ja: een rekening-courantkrediet is vreemd vermogen. Net als alle andere vormen van krediet bouw je hiermee een schuld op, in dit geval bij de bank. Een zakelijke financiering, in welke vorm dan ook, is dus nooit eigen vermogen. Het rekening-courantkrediet moet als kort vreemd vermogen worden geboekt aan de linkerzijde van de balans.

Alternatieven voor het rekening-courantkrediet

Kom je niet in aanmerking voor een rekening-courantkrediet bij de bank? Overweeg dan één van de alternatieven voor een rekening courant krediet.

Afhankelijk van je financieringsdoel en type onderneming kom je mogelijk in aanmerking voor alternatieve financieringsvormen zoals pin financiering, factoring of andere vormen van werkkapitaalfinanciering.

Kom je er niet uit? Via ons platform kun je zelf binnen enkele minuten zien voor welke financieringen je in aanmerking komt. Ons team helpt je desgewenst kosteloos en vrijblijvend met het aanvraagproces.

Aanvraag starten

Rekening-courantkrediet

Bekijk jouw mogelijkheden voor een rekening-courantkrediet

Direct starten