Lineaire lening

De lineaire aflossingsvorm is een van de meest bekende vorm van lenen. Een minder bekende vorm van lenen is een annuïtaire lening. Lees op deze pagina meer over beide vormen.

Start de aanvraag
Lineaire lening

Lineaire lening

Een veelvoorkomende vorm van zakelijk lenen is de lineaire lening. Op deze pagina leggen we uit wat een lineaire lening is, hoe de aflosstructuur eruit ziet, en wat de voordelen van een lineaire lening zijn.

Wat is een lineaire lening?

Een lineaire lening is een vorm van lenen waarbij het geleende bedrag in gelijke termijnen wordt terugbetaald, verdeeld over het aantal maanden van de afgesproken looptijd. De te betalen termijnen zijn opgebouwd uit aflossing en rente. De aflossing is iedere termijn gelijk; bij een lening van €100.000 met een looptijd van 12 maanden bedraagt de aflossing iedere maand €100.000 / 12 = €8333,33.

De rente die je betaalt, is berekend over de openstaande schuld. Doordat deze schuld met iedere afgeloste termijn kleiner wordt, daalt ook de rente naarmate de looptijd vordert. Hierdoor zijn de totale lasten aan het begin van de looptijd hoger en nemen deze gedurende de looptijd af. Aan het einde van je looptijd heb je de gehele lening, inclusief rente, terugbetaald. Zie voor een schematische weergave hiervan de tabel hieronder.

Lineaire lening

De lineaire aflossingsvorm is een van de meest bekende vorm van lenen. Een minder bekende vorm van lenen is een annuïtaire lening. In het geval van een annuïtaire structuur betaal je maandelijks een vast bedrag over een afgesproken looptijd. Hierbij blijven de maandlasten gedurende de hele looptijd gelijk, in tegenstelling tot de maandlasten van een lineaire lening, die met iedere termijn afnemen.

Voor wie is een lineaire lening geschikt?

Veel ondernemers maken gebruik van een zakelijke lineaire lening. Een lineaire lening kan voor allerlei doeleinden worden ingezet, zoals investeringen of verbouwingen.

De voornaamste reden om voor een lineaire lening te kiezen ligt vaak in de vorm van aflossen. Voor sommige ondernemingen kan het prettiger zijn om aan het begin van de looptijd hogere lasten te hebben die, naarmate de looptijd vordert, afnemen. Zowel bestaande ondernemingen als startende ondernemingen kunnen een lineaire lening aanvragen.

De lineaire structuur komt ook voor bij het afsluiten van hypothecaire leningen. We noemen dit dan een lineaire hypotheek.

Een voorbeeld van een lineaire lening

Karin is onderneemster en heeft een goedlopende kledingzaak. Ter voorbereiding van het zomerseizoen wil Karin enkele maanden van tevoren haar zomercollectie bestellen om ervoor te zorgen dat ze voldoende voorraad heeft. Voor de aanschaf hiervan vraagt ze een lineaire lening aan.

Karin besluit dat ze € 35.000 nodig heeft voor de aankoop van de zomercollectie en dit bedrag wenst ze terug te betalen over een periode van 3 jaar (36 maanden). Voor de aflossing van haar lineaire lening maakt ze gebruik van een aflossingsschema.

De maandelijkse lasten zijn samengesteld uit een stuk aflossing en een rentebedrag. Gedurende 3 jaar lost Karin maandelijks een vast bedrag af van € 972,22. Doordat de openstaande schuld iedere maand afneemt, betaalt Karin dus elke maand minder rente. Hierdoor heeft Karin aan het begin van de looptijd een hoge bruto maandlast, die ze kan opvangen met een kapitaalbuffer. Naarmate de looptijd vordert worden haar maandlasten lager en kan Karin zich weer richten op nieuwe investeringen.

Kosten van een lineaire lening

Wil je een lineaire lening afsluiten dan moet je rekening houden met de volgende kosten (naast het aflossen van de lening zelf):

  • Rente (per maand of per jaar, afhankelijk van de kredietverstrekker)

  • Afsluitvergoeding of servicekosten (meestal eenmalig)

Zijn de looptijd en rentepercentages voor jouw lening al bekend, dan kun je met onze Zakelijke Lening Calculator een inschatting maken van de te verwachten maandlasten.

Voordelen van een lineaire lening

  • De bruto maandlasten voor een lineaire lening nemen iedere maand af. Dit is voordelig voor ondernemers die aan het begin van de looptijd voldoende kapitaalbuffer hebben, maar na een tijdje lagere lasten willen

  • Een lineaire lening wordt in gelijke termijnen afgelost, wat een heel overzichtelijke aflosstructuur geeft

  • Doordat je aan het begin van de looptijd meer rente betaalt, profiteer je in deze periode van meer belastingvoordeel door aftrek van de zakelijke rente

Bekijk de mogelijkheden

Lineaire lening

Bekijk jouw mogelijkheden voor een lineaire lening

Direct starten