Invoice discounting

Invoice discounting is een vorm van factoring of invoice finance. Het is waarschijnlijk de eenvoudigste vorm van factuur financiering. Hieronder deze vorm verder toegelicht.

Ontdek invoice discounting

Invoice discounting

Invoice discounting is een vorm van factoring of invoice finance. Bij invoice discounting geef je als het ware een korting op je facturen wanneer klanten deze op tijd betalen. Het is waarschijnlijk de eenvoudigste vorm van factuur financiering. Zoals bij alle vormen van factuur financiering verkoop je met een rentetarief onbetaalde facturen aan een kredietverstrekker. Op deze manier krijg jij een voorschot in contanten wat een bepaald percentage is van de gehele factuurwaarde. En zodra jouw klant de factuur heeft betaald, betaalt de kredietgever jou het resterende bedrag minus hun eigen vergoeding.

Je zou invoice discounting ook kunnen zien als een reeks zakelijke kortetermijnleningen, met als garantie de nog af te handelen facturen. Met andere woorden: de geldschieter weet dat jij nog recht hebt op dit geld, dus zal jou het grootste deel van jouw geld lenen tot je klant je daadwerkelijk heeft betaald. 

Deze vorm van debiteurenfinanciering is normaal gesproken vertrouwelijk (dit wordt soms ‘vertrouwelijke invoice discounting' genoemd). Je blijft zelf met je klanten communiceren, zoals de normale gang van zaken. Klanten weten bijvoorbeeld niet dat je een financieringsprovider gebruikt. Het nadeel hiervan is dat je nog steeds zelf factureert, in tegenstelling tot factoring (waarbij dit is uitbesteed).

Voorbeeld van invoice discounting

Stel, Joe's Business is net gestart met een invoice discounting bij The Invoice Company om zijn cashflow te behouden. Joe stuurt dan een factuur naar zijn klant ter waarde van € 10.000, voor werk dat hij al heeft voltooid. In Joe's overeenkomst met The Invoice Company staat dat het voorschotpercentage (ook wel het 'initieel percentage' of 'vooruitbetalingspercentage' genoemd) 75% is - wat betekent dat Joe door The Invoice Company € 7.500 voorgeschoten krijgt, zodra de factuur wordt opgehaald. In feite uploadde Joe de factuur naar zijn online account bij de geldverstrekker en ontving hij vervolgens het voorschot.

Joe's klant handelt de factuur een paar weken later af, en betaalt € 10.000 aan een door de geldschieter beheerde rekening, maar voor de klant lijkt het alsof ze Joe rechtstreeks betalen.

The Invoice Company betaalt Joe de resterende € 2.500, minus hun kosten. De kosten bedragen gemiddeld zo’n € 250-300, dus Joe zou in dit voorbeeld tussen € 2.250 en € 2.200 ontvangen.

Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar hetzelfde principe kan worden toegepast op alle declaraties van facturen. Natuurlijk gelden soms andere of meer specifieke voorwaarden dan bovenstaand, zoals maximale debiteuren, minimumperiode, maximum achterstallige rekeningen, enzovoorts. Voor meer informatie over de algemene voorwaarden, lees onze hoofdpagina over factuur financiering.

BEKIJK JE MOGELIJKHEDEN