Tips

Cashflow berekenen

5 sep. 2022

Met cashflow bedoelen we de vrije geldstromen in een onderneming. Inzicht in cashflow is belangrijk, want het geeft een beeld van hoe de organisatie er financieel voor staat. Lees in dit artikel hoe je cashflow berekent.

cashflow berekenen, afbeelding van omgevallen pot met content geld

Wat is cashflow?

Cashflow is het verschil tussen alle inkomsten en uitgaven binnen een onderneming over een bepaalde periode. Het wordt ook wel kasstroom of vrije kasstroom genoemd.

Waarom is een gezonde cashflow belangrijk?

Inzicht hebben in je cashflow is belangrijk, omdat het in een oogopslag duidelijk maakt hoeveel geld er in en uit je onderneming stroomt. Bij een positieve cashflow komt er meer binnen dan dat er uit gaat, en bij een negatieve cashflow wordt er meer uitgegeven dan verdiend. Door de cashflow te berekenen weet je direct hoeveel geld er nog vrij te besteden is.

Weten hoe je cashflow ervoor staat, is weten hoe je onderneming er financieel voor staat. Is er ruimte voor extra investeringen of is er juist een tekort aan werkkapitaal? Als ondernemer is het essentieel hiervan op de hoogte te zijn voor het succesvol runnen van je bedrijf.

Hoe bereken je cashflow?

De cashflow bereken je door de uitgaande geldstromen af te trekken van de inkomende geldstromen. Bijvoorbeeld: onderneming A zette in de maand augustus €50.000 om. In dezelfde maand werd er €30.000 uitgegeven aan salarissen, belastingen en voorraad. Onderneming A heeft in de maand augustus een positieve cashflow van €20.000.

Wat is het verschil tussen cashflow en werkkapitaal?

Cashflow en werkkapitaal worden nog wel eens door elkaar gebruikt, maar zijn in de praktijk niet hetzelfde. Cashflow draait om de vrije geldstromen binnen een onderneming, waar we bij werkkapitaal ook geld meenemen dat vastzit in voorraad en debiteuren. Het gaat er hierbij meer om hoeveel kapitaal er op korte termijn vrij gemaakt kan worden. Een gezond werkkapitaal is belangrijk voor ondernemingen om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, maar ook om terug te investeringen in de onderneming. Een (tijdelijk) werkkapitaaltekort kan worden opgevangen met bijvoorbeeld een kortlopend zakelijk krediet.

Wat is het verschil tussen cashflow en liquide middelen?

De liquide middelen van een onderneming zijn alle contante en/of girale gelden die op een bepaald moment beschikbaar zijn, bij elkaar opgeteld. Ook dit is dus net iets anders dan cashflow, want hierbij wordt enkel rekening gehouden met op dat moment beschikbare gelden en niet met uitgaven. Een gezonde liquiditeit is belangrijk om aan lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen; cashflow geeft een breder beeld van de levensvatbaarheid van een onderneming.

Tips voor beter cashflow management

Kun je wel wat extra kapitaal in je onderneming gebruiken, bijvoorbeeld doordat er investeringen nodig zijn? Je kunt een aantal dingen zelf doen om je cashflow te managen, zoals proberen slim voorraad in te kopen of debiteuren eerder te laten betalen. Lukt dit niet, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden of een tegenvallend seizoen? Dan kun je ervoor kiezen tijdelijk extra kapitaal aan te trekken met een zakelijke lening.

Benieuwd naar je mogelijkheden? Verken binnen enkele minuten gratis je opties!

Opties verkennen

Funding Options

Editorial Team

Editorial Team

Cashflow managen

Bekijk gratis je opties voor aanvullende financiering

Nu starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.