Handleidingen

Handleiding voor het opstellen van een winst- en verliesrekening

22 aug. 2022

Een winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening, geeft snel inzicht in de financiële prestaties van een onderneming. Hoewel het niet voor alle ondernemingsvormen verplicht is elk jaar een winst- en verliesrekening te maken, is het wel erg nuttig. Lees in dit artikel waarom een winst- en verliesrekening belangrijk is en hoe je de winst- en verliesrekening moet opstellen.

alles over de winst- en verliesrekening - afbeelding van pen en papier met berekeningen

Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening is, zoals de naam al suggereert, geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten die je bedrijf heeft gemaakt gedurende een bepaalde periode. We noemen dit ook wel de resultatenrekening of exploitatiebegroting. De winst- en verliesrekening geeft snel inzicht in de financiële prestaties van je onderneming en laat in één oogopslag zien of de onderneming winst of verlies maakt.

Wat staat er in een winst- en verliesrekening?

In de winst- en verliesrekening staat de verwachte omzet en de kosten die het bedrijf maakt om te draaien. Daaruit wordt de behaalde winst berekend. Om de winst- en verliesrekening op te stellen maak je een inschatting van de omzet. Hier trek je de inkoopwaarde vanaf, zodat je op de verwachte brutowinst uitkomt. Daar trek je vervolgens nog alle kosten, zoals huisvesting, personeelskosten, afschrijvingen en verzekeringen af, totdat je de nettowinst overhoudt. De winst kan ook negatief zijn. Kom je onderaan de streep uit op een negatief saldo, dan draait de onderneming verlies.

Waarom heb je een winst- en verliesrekening nodig?

De winst- en verliesrekening vormt samen met de balans de jaarrekening van je bedrijf. De jaarrekening wordt opgesteld door de boekhouder of accountant. Voor eenmanszaken is het niet verplicht om elk jaar een jaarrekening op te stellen, maar voor bv’s wel. Dat betekent dat de winst- en verliesrekening ook elk jaar opgesteld moet worden.

Hoewel het opstellen van de jaarcijfers niet voor alle ondernemingsvormen verplicht is, kan het in sommige gevallen nuttig zijn dit toch te doen. Bijvoorbeeld wanneer je als eenmanszaak op zoek bent naar zakelijke financiering. De meeste kredietverstrekkers zullen minimaal de jaarcijfers - en vaak ook een ondernemingsplan - opvragen om een inschatting te maken van je kredietwaardigheid. Ben je van plan een zakelijke lening of zakelijk krediet aan te vragen, zorg er dan voor dat je goed voorbereid aan het aanvraagproces begint.

Hoe moet je een winst- en verliesrekening opstellen?

Er zijn twee manieren waarop je de winst- en verliesrekening kunt opstellen. De eerste manier is door te beginnen met een schatting van de omzet, en van daaruit door te rekenen naar de verwachte nettowinst. Een andere manier waarop je de berekening kunt maken is door de gewenste nettowinst als uitgangspunt te nemen. Van daaruit reken je terug naar de geschatte omzet die nodig is om deze winst te behalen.

Om te starten met het opstellen van de winst- en verliesrekening kun je onderstaand voorbeeld gebruiken. Je begint ofwel met het invullen van de verwachte omzet, ofwel met het invullen van de gewenste nettowinst aan de rechterkant.

Begin je bij de verwachte omzet, vul dan direct de inkoopwaarde in en bereken de brutowinst. Tel vervolgens alle kosten die je hebt gemaakt bij elkaar op en bereken de nettowinst.

Begin je met de gewenste nettowinst, vul dan vervolgens alle kosten en je inkoopwaarde in. Door vervolgens alles bij elkaar op te tellen bepaal je hoeveel omzet er nodig is om de gewenste nettowinst te behalen.

Winst- en verliesrekening voorbeeld

Omzet

€1.000.000

Inkoopwaarde van de omzet

€500.000

Brutomarge

€500.000

Operationele kosten

Personeelskosten

€128.000

Afschrijvingen

€25.000

Huisvesting

€33.000

Verzekeringen

€11.000

Administratie

€8.000

Overig

€15.000

Totaal

€220.000

Bedrijfsresultaat

€280.000

Financiële baten en lasten

€10.000

Resultaat voor belasting

€270.000

Belasting

€67.500

Resultaat (nettowinst)

€202.500

Extra kapitaal aantrekken

Valt de omzetprognose tegen of heb je als ondernemer te maken (gehad) met onverwachte tegenslagen? Wellicht kan aanvullend werkkapitaal je ondersteunen bij het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden en betalingsverplichtingen. We helpen je graag met het in kaart brengen van de mogelijkheden. Vergelijk binnen enkele minuten gratis je mogelijkheden; kom je in aanmerking, dan nemen we binnen één werkdag persoonlijk contact met je op.

Aanvraag starten

Funding Options

Editorial Team

Editorial Team

Aanvullend werkkapitaal nodig?

Verken gratis je mogelijkheden

Nu starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.