Groene Financiering

5 feiten en fabels over groene financiering

26 jul. 2021

Groene financiering is een relatief nieuw concept en wordt ingezet om duurzame ondernemingen, bedrijfsmiddelen en/of activiteiten te financieren. Met het oog op internationale klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen wordt groene financiering steeds belangrijker. Niet enkel voor ondernemers, maar ook voor financiers.

green finance blog hero

Er bestaan nog enkele misvattingen over duurzaamheid en groene financiering, waarvan wij er vijf ontkrachten in dit artikel. Lees hieronder verder en ontdek waarom groene financiering niet meer kan ontbreken in de financieringsmix.

green finance myths

Fabel #1: Duurzaamheid draait enkel om reputatie

Duurzaamheid is al enige tijd in opkomst, en kunnen we ondertussen als containerbegrip beschouwen. Zowel consumenten als ondernemers dragen op hun eigen manier steeds meer bij aan een duurzamere samenleving. Waar het label “groen” of “duurzaam” in het beginstadium nog wel eens puur voor reputatie werd ingezet, is nu alom bekend dat duurzaam ondernemen daadwerkelijk winst oplevert.

De vraag naar duurzame, eerlijke, schone en groene producten is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Bedrijven kunnen er bijna niet meer omheen en passen hier veelal hun businessmodel op aan. Een duurzaamheidsbeleid dat ondernemingen op de lange termijn profijt oplevert is op dit moment meer noodzaak dan optioneel.

Met een duurzaam businessmodel bind je niet alleen klanten aan je onderneming. Duurzame oplossingen stellen bedrijven namelijk ook in staat te bezuinigen en processen efficiënter in te richten. Duurzaamheid draait vandaag de dag om het neerzetten van eerlijke producten en diensten die een lange levensduur hebben, en consumenten het gevoel geven dat zij bijdragen aan een betere wereld.

“Er sluiten zich steeds meer partijen aan bij ons panel van groene financiers. Alleen dit is al een duidelijke indicatie van de richting waarin de markt zich begeeft.”

Fabel #2: Duurzaam = duur

Een hardnekkige misvatting is dat duurzaam ook letterlijk duurder is en dat investeringen in groene projecten of bedrijfsmiddelen zichzelf niet snel terugverdienen. Het tegenovergestelde is echter waar.

Investeren in groene projecten en initiatieven levert onderaan de streep voordeel op. Volgens onderzoek van Oxford University and Arabesque Partners opereren bedrijven die zich aan MVO-richtlijnen houden uiteindelijk tegen lagere kosten.

Daarnaast stijgt de interesse van zakelijke kredietverstrekkers in het financieren van duurzame initiatieven. Bepaalde partijen richten zich op niches binnen duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen of elektrische voertuigen. Ons eigen panel van groene financiers breidt zich snel uit; alleen dit is al een duidelijke indicatie van de richting waarin de markt zich begeeft.

Tot slot denken ondernemers niet altijd aan kleinschalige groene oplossingen die eenvoudig door te voeren zijn en op de korte termijn winst opleveren. Denk aan het installeren van een slimme meter, het vervangen wegwerpartikelen door duurzame bedrijfsmiddelen en het inperken van reisbewegingen met de auto.

Fabel #3: Groene financiering is een zorg voor grootbedrijven

Groene financiering is essentieel in de financieringsmix voor corporates. Grote organisaties beschikken vaker over de middelen om duurzame initiatieven door te voeren in de eigen organisatie en de rest van de keten.

Echter, het Nederlandse bedrijfsleven bestaat voor 99% uit mkb-bedrijven. We noemen het mkb dan ook de ruggengraat van onze economie. Daarmee komt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor verduurzaming bij het midden- en kleinbedrijf te liggen.

Met groene financiering kunnen mkb-bedrijven zich aanpassen aan de stijgende vraag naar duurzame producten en diensten. Het stelt hen in staat te besparen en bezuinigen, concurrentievoordeel te behalen en te investeren in een duurzaam en langdurig winstgevend business model.

Fabel #4: Geldschieters geven niets om duurzaamheid

Bij het ophalen van extern kapitaal wordt voornamelijk naar ‘harde’ bedrijfsprestaties gekeken. Lang werd gedacht dat een duurzaamheidsbeleid weinig bijdraagt aan het aantrekken van investeerders.

Vandaag de dag kijken investeerders echter steeds vaker naar prestaties op het gebied van duurzaamheid bij startups en scale-ups. Uit onderzoek van HSBC blijkt dat het overgrote deel (86%) van Aziatische investeerders belang hecht aan klimaat issues, en dat 31% prestaties op het gebied van MVO meeneemt in de overweging om te investeren.

Kijkend naar de vraag van consumenten op het gebied van duurzaamheid, en de stijgende interesse in groene financiering bij kredietverstrekkers, is het niet meer dan logisch dat de aandacht voor duurzaamheid ook toeneemt in het investeringslandschap.

solar panels

Fabel #5: Duurzaamheid is slechts een trend

Duurzaamheid is al jarenlang meer dan enkel een trend. In de afgelopen jaren werd steeds meer duidelijk hoe groot klimaatproblemen over de hele wereld zijn geworden. De kosten van het bestrijden van deze problemen leveren grote financiële schade op voor bedrijven en economieën. Zowel bedrijven als consumenten zijn meer en meer bezig met het verkleinen van hun impact op het milieu. De Europese Unie stelde een klimaatwet op, waarin staat dat alle EU-landen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn.

Organisaties zien duurzaamheid niet meer alleen als aantrekkelijk label op producten of diensten. Zij kunnen er niet meer omheen dat verduurzaming de sleutel is tot een langdurige en winstgevende toekomst voor hun bedrijf én hun omgeving. In de komende jaren zullen de meest succesvolle ondernemingen deze zijn die proactief verduurzamen.

Om ondernemers te helpen bij deze missie, hebben wij een speciale marktplaats voor groene financiering opgezet. Via ons platform koppelen we ondernemers die willen verduurzamen aan groene financiers, die passende oplossingen kunnen verstrekken.

Is jouw onderneming de belichaming van duurzaamheid, of juist op zoek naar meer verduurzaming? Dan kunnen wij je koppelen aan een passende (groene) financier.

GROENE FINANCIERING AANVRAGEN

Funding Options

Funding Options

Editorial team

)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.