Educatie

Alles wat je moet weten over liquide middelen en cashflow

15 mei 2022

Liquide middelen, cashflow, werkkapitaal… Ze hebben allemaal met elkaar te maken en zijn samen én afzonderlijk van belang voor de gezondheid van je onderneming. In dit artikel lees je meer over liquiditeit, liquide middelen en het belang hiervan, en het verschil tussen liquide middelen en cashflow.

hero header liquide middelen

Wat zijn liquide middelen?

Liquide middelen zijn onderdeel van de activa, oftewel het bezit, van een onderneming. Ze vallen onder de vlottende activa en bestaan uit alle gelden die een onderneming op de balans heeft staan. Dit zijn dus de saldi op zakelijke betaal- en spaarrekeningen (giraal geld), maar ook het geld in de kas (contant geld). Wat verder nog onder liquide middelen kan vallen zijn zaken die zo snel mogelijk in kapitaal omgezet kunnen worden, zoals bepaalde aandelen of cheques.

Wat is liquiditeit?

De liquiditeit van een onderneming zegt iets over het kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen op de korte termijn. Ondernemingen gebruiken werkkapitaal of liquide middelen voor dagelijkse verplichtingen zoals het betalen van rekeningen, salarissen en belasting. Een slechte liquiditeit betekent dat de rekeningen op dat moment niet betaald kunnen worden. Dit hoeft niet te betekenen dat het ook slecht gaat met de onderneming; het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er net een groot project is afgerond en de ondernemer wacht op een grote betaling van zijn klant.

Een gezonde liquiditeit is niet alleen noodzakelijk voor het voortbestaan van een onderneming, maar ook voor het aantrekken van zakelijke financiering.

Waarom zijn liquide middelen belangrijk?

Liquide middelen zijn nodig om aan de dagelijkse verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van rekeningen. Daarnaast is een gezonde liquiditeit belangrijk bij het aanvragen van zakelijk krediet. Een kredietverstrekker beoordeelt namelijk de financiële gezondheid van een onderneming voordat zij een financiering goedkeurt, om er zeker van te zijn dat de onderneming de kosten kan dragen. Een gezonde liquiditeit is een indicatie voor gezond betaalgedrag.

Bekijk je Funding Options

Hoe bereken je de liquide middelen?

De liquide middelen in een onderneming bereken je eenvoudig door alle girale en/of contante gelden bij elkaar op de tellen.

Voor het berekenen van de liquiditeit van een onderneming kun je verschillende formules gebruiken. Een daarvan is de current ratio, waarmee je eenvoudig gezegd de verhouding tussen kortlopend bezit en kortlopende schulden berekent.

Current ratio = vlottende activa / vlottende passiva

Is de uitkomst van deze verhouding >1, dan zit het doorgaans goed: dit betekent dat de onderneming ruimschoots aan financiële verplichtingen op de korte termijn kan voldoen.

Om een meer conservatieve berekening te maken kun je de quick ratio gebruiken. Daaruit worden de voorraden weggelaten, omdat voorraad soms niet (direct) omgezet kan worden in geld.

Quick ratio = (vlottende activa - voorraden) / vlottende passiva

Ook hierbij wil je idealiter een uitkomst van >1. Kom je bij deze berekeningen op 1 of minder uit, dan kan dit een indicatie zijn van financiële problemen.

Wat is het verschil tussen liquide middelen en cashflow?

Met cashflow bedoelen we alle in- en uitgaande geldstromen binnen een onderneming. Dit is dus het bredere plaatje van alles wat er binnenkomt aan inkomsten en weer uitgaat als uitgaven. We gebruiken cashflow om iets te zeggen over de levensvatbaarheid van een onderneming. Met liquide middelen bedoelen we alleen het (op dat moment) aanwezige geld in een onderneming.

Kan jouw onderneming aanvullend kapitaal gebruiken? We helpen je kosteloos en vrijblijvend met het vergelijken van je opties.

Bekijk je Funding Options

Funding Options

Editorial Team

Editorial Team

)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.