Educatie

Wat is alternatieve financiering?

21 feb. 2021

Alternatieve zakelijke financiering is sinds een aantal jaren in opkomst als alternatief óf ter aanvulling op traditionele (bancaire) financiering.

header

Na de financiële crisis lieten banken een gat achter op de financieringsmarkt, met name in mkb-financieringen. Nieuwe aanbieders deden hun intrede, en vandaag de dag beschikken we in Nederland over een breed scala aan alternatieve mkb-financiers. De categorie alternatieve financiering is breed: hieronder vallen - onder meer - zakelijk krediet, zakelijke leningen, vastgoedfinanciering, crowdfunding, leasing en factoring. Alternatieve financiering biedt enkele voordelen die bij traditionele financiers niet of minder toegankelijk zijn. Zo bieden alternatieve financiers vaak een korter (online) proces, minder papierwerk en meer flexibiliteit in hun producten. In dit artikel lees je meer over de verschillende vormen van alternatieve financiering, de voordelen, en hoe je als ondernemer een alternatieve financiering aanvraagt.

Flexibele financieringsmogelijkheden voor ondernemers

Alternatieve financieringsoplossingen zijn, meer dan traditionele financieringen, ontwikkeld om aan te sluiten bij de specifieke situatie van een ondernemer. Zo zijn de processen voor het aanvragen van alternatieve financiering vaak sneller, eenvoudiger, en persoonlijker ontworpen. Producten zijn er daarnaast op ingestoken om in een specifieke financieringsbehoefte te voorzien, zoals een snelle kapitaalinjectie, het financieren van een project of het inkopen van extra voorraad. Welke financier aansluit bij jouw specifieke behoefte en situatie is afhankelijk van je financieringsdoel, de termijn waarop je de financiering nodig hebt en je bedrijfsprofiel. Bijvoorbeeld: een retailonderneming die veel met pintransacties werkt, en behoefte heeft aan verruiming van de cash flow, kan gebaat zijn bij een pin-financiering. Echter, een softwareleverancier met een groot debiteurenbestand, die liquiditeitskrapte ervaart door de betalingstermijnen, kan bijvoorbeeld voor factoring kiezen. Hieronder volgt een overzicht van 5 veel voorkomende alternatieve financieringen in de de markt.

Onverzekerde zakelijke lening

Traditionele financiers vragen bij het afsluiten van een lening meestal om aanvullende zekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van een onderpand of borgstelling. Veel ondernemers kunnen of willen deze zekerheden echter niet vergeven. Soms zitten er al zekerheden in een andere financiering, waardoor het bijna onmogelijk is hier nog een verzekerde financiering op te stapelen.

Onverzekerde zakelijke leningen vereisen geen aanvullende zekerheden. Deze producten zijn vaak sneller aan te vragen en flexibeler in het gebruik, omdat er stappen uit het proces gesneden kunnen worden die bij financiering mét zekerheden wel van toepassing zijn. Daarnaast is een onverzekerde lening vaak beter stapelbaar met andere financieren waarvoor al zekerheden zijn afgesloten.

Financiers kunnen bij een onverzekerde lening wel om een persoonlijke garantstelling vragen. Dit is echter niet altijd het geval. Onverzekerde leningen worden vaak wel tegen een wat hogere rente afgesloten, omdat het risico voor de financier groter is.

Bekijk de mogelijkheden

Pin-financiering

Een pin-financiering is een snelle en flexibele manier om een onderneming op korte termijn van werkkapitaal te voorzien. Bij pin-financiering verstrekt de financier een voorschot op toekomstige inkomsten van de onderneming. Het voorschot wordt terugbetaald middels klantbetalingen die via een pin-terminal binnenkomen.

Pin-financiering is een goede oplossing voor ondernemingen met een stabiel volume aan pintransacties, waarvoor - uiteraard - wel een pinapparaat of online betalingssyteem vereist is. Het is dus bij uitstek geschikt voor ondernemers die veel betalingen middels een pinapparaat verwerken, zoals retailers, groothandels, horecabedrijven, e-commerce en webshops.

De meeste financiers vereisen geen vaste activa, zoals een onderpand, om de financiering af te sluiten, waardoor pin-financiering een goede manier is om te financieren zonder zekerheden.

Bekijk de mogelijkheden

Factuurfinanciering (factoring)

Factuurfinanciering, of factoring, is geschikt voor bedrijven die inkomsten ontvangen door hun klanten te factureren. Uitstaande facturen, zeker facturen met een lange betalingstermijn, kunnen liquiditeitskrapte veroorzaken. Factuurfinanciering is een manier om inkomsten naar voren te halen en meer ruimte te creëren in de cashflow van een onderneming.

Je kunt als ondernemer je facturen laten voorfinancieren door een factoraar. De factoraar rekent hiervoor een percentage van de factuur als vergoeding. Je kunt één of meerdere facturen “verkopen”, of je gehele debiteurenbestand overdragen aan een factoringmaatschappij. Dit laatste is een goede overweging waard, want je geeft hiermee misschien ook de goede relatie weg die je met je debiteuren hebt opgebouwd.

Bekijk de mogelijkheden

Zwaar materieel

Het aanschaffen van zwaar materieel vormt voor veel ondernemers een obstakel. Vaak zijn dit soort investeringen grote kostenposten voor de onderneming, die een tekort aan werkkapitaal in de hand kunnen werken. Financiering voor zwaar materieel is een oplossing voor ondernemers die moeten investeren in materieel om hun bedrijf te kunnen blijven runnen.

Door in zwaar materieel te investeren middels een externe financiering, spreid je als ondernemer een grote kostenpost uit over een langere periode. Je kunt er ook voor kiezen materieel te huren in de vorm van equipment leasing. Dit biedt ook de mogelijkheid het materieel aan het einde van de leasingperiode alsnog aan te schaffen tegen het nog uitstaande bedrag.

Bekijk de mogelijkheden

Groeifinanciering

Een groeifinanciering kan verschillende doelen dienen. Groeifinanciering kan worden ingezet voor zowel korte termijn als lange termijn investeringen, zoals het aannemen van personeel, het financieren van een grote opdracht of het verbouwen van een bedrijfspand.

Er zijn geschikte oplossingen voor iedere sector en groeifase van een onderneming. Het ruime aanbod aan financiers maakt het mogelijk een maatoplossing te realiseren voor jouw specifieke behoefte. De kosten voor een groeifinanciering zijn onder meer afhankelijk van het risicoprofiel van je onderneming.

Bekijk de mogelijkheden

Wat zijn de voordelen van alternatieve financiering?

Ieder type financiering heeft voor- en nadelen. Deze zijn deels afhankelijk van de financieringsbehoefte en situatie van elke individuele onderneming. Het is daarom belangrijk altijd een goede kosten-baten-analyse te maken voordat je een financiering afsluit.

Een aantal voordelen van alternatieve financiering zijn:

  • Snelheid - De meeste alternatieve financiers hanteren een eenvoudig online aanvraagproces met korte doorlooptijde. Meestal heb je binnen enkele dagen, soms zelfs uren, een terugkoppeling op je aanvraag.

  • Financieringsbereidheid - Waar traditionele financiers steeds voorzichtiger worden met het financieren van mkb’ers, zien alternatieve financiers vaker kansen in veelbelovende ondernemingen.

  • Flexibiliteit - Het aanbod van alternatieve financiers betreft vaak maatwerk en stelt ondernemers in staat de financiering op een flexibele manier aan te vragen en in te zetten.

  • Toegankelijkheid - Er is een groot aantal alternatieve financiers actief in de markt, en er komen nog steeds nieuwe toetreders bij. Er zijn passende oplossingen beschikbaar voor iedere specifieke situatie en behoefte.

Aanvraag starten

Funding Options

Funding Options

Editorial team

Alternatieve zakelijke financiering

Verken gratis je mogelijkheden

Nu starten
)))

Elke maand handige tips en inzichten ontvangen?

Schrijf je hier in om onze maandelijkse update direct in je inbox te ontvangen.