Education

Wat is stapelfinanciering?

Jun 2, 2021

Stapelfinanciering is een term die wordt gebruikt voor het combineren van verschillende financieringsoplossingen die gezamenlijk voor een bepaald doel ingezet kunnen worden. In een stapelfinanciering kunnen allerlei financieringsvormen zitten, maar vaak is de stapeling een combinatie van bancaire financiering en alternatieve financiering(en).

struture
Funding Options

Funding Options

Editorial team

Subscribe to our newsletter today

Sign up for the best of Funding Options sent straight to your inbox.