Education

Wat is een persoonlijke garantie en hoe werkt het?

Dec 12, 2021

Bij het aanvragen van een zakelijke financiering kan het voorkomen dat de kredietverstrekker om bepaalde zekerheden vraagt, zoals een persoonlijke garantie. Wat dit inhoudt, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn, leggen we uit in dit artikel.

persoonlijke garantie

Wat is een persoonlijke garantie of garantstelling?

Een persoonlijke garantie is één van de mogelijke zekerheden die een kredietverstrekker kan vragen als voorwaarde voor een zakelijke financiering. De garantie houdt in dat de eigenaar en/of andere bij het bedrijf betrokken personen meetekenen voor de financiering. Dit zorgt ervoor dat een zakelijke financiering persoonlijk door de garantgestelde(n) wordt afgelost, indien het bedrijf niet aan de betalingsverplichtingen meer kan voldoen. Een persoonlijke garantstelling geeft een kredietverstrekker dus extra zekerheid dat de financiering wordt afgelost, ook als het bedrijf onverhoopt in zwaar weer komt.

Wie tekent voor een persoonlijke garantie?

Eerst nog een klein stukje achtergrond. Bij het aangaan van een zakelijke financiering is het uitgangspunt dat deze wordt ingezet door een onderneming en ook wordt afgelost uit de verdiensten van de onderneming. De financiering wordt bijvoorbeeld ingezet voor groei, investeringen of werkkapitaal. Echter, het kan om verschillende redenen voorkomen dat een bedrijf niet aan haar betalingsplicht kan voldoen. Bijvoorbeeld door een onverwachte tegenslag of zelfs een faillissement. Dit vormt voor de kredietverstrekker een risico.

Om dit risico af te dekken kan de kredietverstrekker daarom één of meerdere personen die bij de onderneming betrokken zijn, meestal eigenaren, directeuren of aandeelhouders, vragen persoonlijk garant te staan. Mocht de onderneming haar aflossingsplicht niet kunnen nakomen, dan kan de kredietverstrekker de schuld persoonlijk verhalen op de garantgestelde(n).

Als enige eigenaar van een onderneming kun je ervan uitgaan dat jij persoonlijk garant staat indien een zakelijke kredietverstrekker om deze zekerheid vraagt. Als er meerdere eigenaren, directeuren en/of aandeelhouders zijn, kunnen er meerdere personen garant staan.

Wat gebeurt er als de kredietverstrekker aanspraak maakt op de persoonlijke garantie?

Indien een onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen blijkt te kunnen voldoen, zal een kredietverstrekker de schuld verhalen op de garantgestelde(n). Dit kunnen één of meerdere personen zijn.

De kredietverstrekker mag bij een persoonlijke garantie aanspraak maken op waardevolle activa van de garantgestelde(n). Dit kunnen persoonlijke gelden zijn, maar ook persoonlijk bezit zoals onroerend goed of vervoersmiddelen. Het is daarom belangrijk om als garantgestelde goed te overwegen waarvoor je garant staat en wat de gevolgen zijn als het bedrijf met onverwachte tegenslagen te kampen krijgt.

Het aanspraak maken op de persoonlijke garantie gebeurt echt niet zomaar. Het kan weleens voorkomen dat je als onderneming een betalingstermijn mist. Bijvoorbeeld door een tijdelijk probleem met de bank of doordat er net een grote afschrijving is gedaan en je nog wacht op debiteuren.

Kredietverstrekkers werken met een standaard debiteurensysteem. Bij een gemiste betaling ontvang je een herinnering, bij meerdere gemiste betalingen kan het zijn dat je een boete krijgt bovenop de aflossing. Pas als er structureel betalingsproblemen zijn, of het bedrijf raakt insolvabel, kunnen er stappen ondernomen worden om de schuld alsnog te vereffenen. Hieronder valt ook het aanspreken van de persoonlijke garantie.

Wat is het verschil tussen een borgstelling en een garantstelling?

Naast een persoonlijke garantstelling zul je wellicht de term ‘persoonlijke borgstelling’ tegenkomen bij het oriënteren op zakelijke financieringen. Hoewel dit beide vormen van persoonlijke zekerheden zijn, zit er wel tussen de twee.

Simpel gezegd slaat een persoonlijke garantstelling op een afspraak tussen een kredietverstrekker en de kredietnemer. In het geval van een zakelijke financiering is dat de onderneming die de kredietovereenkomst aangaat. De persoonlijke garantie wordt vrijwel altijd afgegeven door één of meerdere personen die bij het bedrijf zijn betrokken. Sta je persoonlijk garant voor een zakelijke financiering, dan mag de bank de schuld dus op jou als kredietnemer (en eventuele andere garantgestelden) verhalen.

Bij een persoonlijke borgstelling staat een derde partij borg voor de financiering. Dit is een andere persoon (of personen) dan de kredietnemer. Mocht de onderneming die de kredietovereenkomst is aangegaan niet meer aan de aflossingsplicht kunnen voldoen, dan zal de kredietverstrekker de schuld eerst op deze partij proberen te verhalen. Lukt dit niet, dan wordt de borg aangesproken. Deze staat dan als afzonderlijke partij garant voor de financiering.

Wat zijn de voor- en nadelen van persoonlijk garant staan?

Persoonlijke garanties zijn eerder regel dan uitzondering in de zakelijke financieringsmarkt. Voor financieringen zonder persoonlijke garantie komt slechts een klein deel van alle ondernemingen in aanmerking.

Het afsluiten van een financiering met garantie (zekerheden) kan resulteren in lagere rentepercentages dan die voor een financiering zonder zekerheden. De reden hiervoor is dat het risico voor de financier een stuk lager ligt. In de weinige gevallen dat een financier geen persoonlijke garantie vraagt, kunnen de rentepercentages daardoor ook hoger uitvallen.

Omdat persoonlijke garanties eerder regel dan uitzondering zijn is het dus niet erg zinvol om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wel kun je je eventueel oriënteren op structuren waarbij slechts voor een gedeelte van de financiering een garantstelling benodigd is, bijvoorbeeld 50% van de lening.

Hoe weet ik zeker of ik tegen de juiste voorwaarden een financiering afsluit?

De informatie rondom de voorwaarden van een financiering kan overweldigend zijn, zeker als dit niet je vakgebied is. In principe staan alle voorwaarden voor een zakelijke financiering in het voorstel van de kredietverstrekker. Je moet hier alle voorwaarden, zoals looptijd, rente, eventuele boetes bij eerder aflossen, overige kosten en zekerheden in kunnen vinden.

Geef je een persoonlijke garantie af? Dan kunnen de voorwaarden hiervoor soms in een aparte overeenkomst worden vastgelegd. Let daar goed op bij het doornemen van je voorstel. Zorg ervoor dat je alle documentatie goed doorleest, begrijpt en met alles akkoord bent voordat je tekent.

Vrijblijvende begeleiding bij je financieringsaanvraag

Wil je weten wat je mogelijkheden zijn voor een financiering met of zonder persoonlijke garantie? Of heb je je al georiënteerd en wil je graag starten met een aanvraag? Bij Funding Options helpen we je vrijblijvend met het vergelijken van de mogelijkheden en het eventueel indienen van je aanvraag. Besluit je een aanvraag te starten, dan begeleidt ons team je kosteloos gedurende het proces. Zo weet je zeker dat je voor een passende oplossing gaat.

Bekijk de mogelijkheden

Funding Options

Funding Options

Editorial team

Subscribe to our newsletter today

Sign up for the best of Funding Options sent straight to your inbox.